BL indgår klimaaftale med kommune – men understreger krav om faglighed

Bæredygtigt Landbrug vil ikke være med til udtagning af landbrugsjord uden dokumenteret effekt, understreger tidligere formand

formand-flemming-fuglede

Bæredygtigt Landbrug har sammen med Agri Nord og LandboNord underskrevet en klimapartnerskabsaftale med Jammerbugt Kommune.

Den tidligere BL-formand Flemming Fuglede Jørgensen, som stadig sidder i foreningens bestyrelse, underskrev forleden klimapartnerskabsaftalen i byrådssalen på rådhuset i Jammerbugt Kommune, og det samme gjorde bl.a. borgmester Mogens Gade (V). Fokus på aftalen er, hvordan landbruget og kommunen i samarbejde kan bidrage til at løse klimaudfordringerne i landbruget. Jammerbugt Kommune har i flere år arbejdet med klima- og miljømål efter FN’s såkaldte Agenda 21.

Husk nettooptaget af CO2

I den netop indgåede aftale hedder det bl.a., at parterne vil ”understøtte udtagning af kulstofrige lavbundsjorde og jordfordeling, der bidrager til bedre arrondering og deraf følgende lavere brændstofforbrug”. Lige netop dén formulering var Bæredygtigt Landbrug dog mildest talt ikke så begejstret for, så BL’s to repræsentanter – Flemming Fuglede Jørgensen samt den faglige direktør Jørgen Evald Jensen – fik tilføjet følgende formulering:

”Bæredygtigt Landbrug kan først acceptere udtagning af kulstofholdige jorder, når klar dokumentation for nettoklimaeffekten foreligger. Vi går i stedet ind for at forbedre landbrugets nettooptag af CO2 pr. arealenhed”.

En del af klimaregnskabet

Indgangsvinklen for Bæredygtigt Landbrug er, at der skal være noget at komme efter, inden man udtager god landbrugsjord. På dén måde står det klart, at BL ikke vil være med til udtagning af landbrugsjord uden en dokumenteret effekt, og at der skal arbejdes for at tage planternes CO2-optag med i klimaregnskabet.

Når tingene er rigtigt indregnet, så et klimaregnskab er retvisende, går BL ind for realistiske indsatser.

Ønsker samarbejde med landbruget

Jammerbugt Kommunes borgmester er glad for landbrugets indspark:

”Jammerbugt Kommune er jo en landbrugskommune, derfor er det vigtigt for os, at vi har et godt samarbejde med landbruget og dets organisationer, når det gælder rammevilkårene for at drive det vigtige erhverv. Vi er nu kommet et vigtigt skridt videre i samarbejdet. Med klimapartnerskabet styrker vi dialogen mellem os, og vi skal drøfte konkrete veje til at opnå drivhusgasreduktioner gennem indsatser i landbruget og gennem politiske tiltag fra kommunens side”, fortæller Mogens Gade.

Du kan læse lidt mere om den indgåede klimapartnerskabsaftale mellem Jammerbugt Kommune og landbruget i Jammerbugtpostens artikel HER.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

1 kommentar til “BL indgår klimaaftale med kommune – men understreger krav om faglighed”

  1. Søren Fosberg

    Og hvad mener BæL med dokumenteret effekt? Hvordan skal denne dokumentation se ud for at organisationen er tilfreds? Man kunne evt. begynde med at forklare hvorfor den eksisterende dokumentation ikke er tilfredsstillende for BæL. Bare så vi ved ved hvad man snakker om og kan se det ikke bare drejer sig om at trække tiden ud og forplumre vandene.

    Men det er måske netop det det drejer sig om?

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.