Spildevands-svineriet fortsætter

Det har været særdeles relevant at få sat fokus på offentlige forsyningsselskabers massive forureninger, viser nye tal

spildevand

Ingen kender det præcise omfang af spildevands-forurening i Danmark. Men sidste år måtte åer, søer og kystvande tage imod – mindst – 34,2 milliarder liter spildevand fortyndet med regnvand, når kloakker løb over ved skybrud eller kraftig regn.

Det viser nye tal fra den såkaldte Puls-database, Som WaterTech, Ingeniørens medie for vandsektoren, har fået aktindsigt i.

Spildevandet kom både fra bypass på renseanlæg – det som renseanlæggene ikke kan nå at rense, når der kommer store vandmængder – og fra de knap 4.500 såkaldte overløbsbygværker, der ligger tæt ved vandområder.

Med det opblandede spildevand fulgte 411 tons kvælstof, 72 tons fosfor og 5.800 tons organisk stof, der kan være et stort problem for dyr og planter i søer, især dem med gamle fosforpuljer på bunden.

Spildevands-problematikken er relevant for landbruget, fordi danske landmænd via overregulering bebrejdes for den ukendte forurening, der kan stamme fra de kommunale spildevandsselskabers massive forureninger. Derfor var Bæredygtigt Landbrug bannerfører, da spildevandsskandalen sidste år og i år ad flere omgange blev afsløret i både regionale og landsdækkende medier.

Du kan læse mere i Landbrugsavisens og Maskinbladets omtaler HER og HER.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.