Jørn Rasmussen: Kvælstof er ikke bare skidt for miljøet

Ifølge sjællandsk BL-medlem er der en direkte sammenhæng mellem et højt indhold af ni­trat i vandet og en god fiske­bestand

nyhedscover_fjorden_m_valmuer_

Det sydsjællandske medlem af Bæredygtigt Landbrug, Jørn Rasmussen, er ikke enig med hverken Miljøministeri­et eller en lokal fritidsfisker om, at det er kvælstofudledninger fra landbruget, der er årsag til, at ålegræsset i farvandene omkring os dør.

Det skriver Sydsjællands Tidende.

Det hele bunder således i misforstå­elser omkring kvælstofs rolle i naturens kredsløb, mener Jørn Rasmussen og forklarer overfor avisen, at den misforståelse er opstået i for­bindelse med en NPO-redegø­relse, der udkom i 1984, hvor man konkluderede, at kvælstof er skyld i iltsvind og fiskedød.

Kvælstof findes i mange for­mer. Som organisk materiale (CH2O) er det iltforbrugen­de og dermed uheldigt for det maritime miljø. Kvælstof som nitrat (NO3) er ikke iltforbru­gende. Det bringer tværtimod tre gange ilt med sig. Det er denne type kvælstof, der ledes ud fra landmændenes mar­ker. Det er ikke farligt for det maritime miljø, mener Jørn Rasmussen.

Uden nitrat er der intet liv. Jørn Rasmussen henviser i Sydsjællands Tidende til det, der i fagkredse kaldes Redfield-konstanten, der går ud på, at havmiljøet tilstræber en balance på 7:1 i forhold til kvælstof. Blander mennesker sig ikke i naturen, så er det dette forhold, naturen selv forsøger at opnå.

Men vores miljøpolitik til­stræber, at man prøver at undgå den balance, naturen selv tilstræber. Det er jo helt tåbeligt, mener han.

Ifølge Jørn Rasmussen er der altså en direkte sammenhæng mellem et højt indhold af ni­trat i vandet og en god fiske­bestand.

”Det største nitratindhold ser man i et område syd for Rold skov (i Himmerland, red.); det er samtidig her, der er mest ørredyngel”, siger han.

Det er fosfor, vi skal være obs på, og Jørn Rasmussen opfordrer til, at man kigger nærmere på, hvad der egentlig udledes fra de lokale rensningsanlæg til farvandene omkring os.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

4 kommentarer til “Jørn Rasmussen: Kvælstof er ikke bare skidt for miljøet”

 1. Igen en forfærdelig gang vrøvl uden faglig indsigt. At påstå at fordi der er meget nitrat i et vandløb er der også meget ørredyngel er jo helt skævt. Nitrat betyder ikke specielt meget i et vandløb, da der altid er rigeligt til plantevækst. En stor ørredbestand i Lindenborg Å systemet skyldes som også alle andre steder derimod rent iltrigt vand uden meget letomsætteligt organisk stof og gode fysiske forhold med grus og stenbund uden stor sandvandring. Nitrat skaber iltproblemer i hav og fjord, da algevæksten bliver for stor, så der skygges for bl.a. ålegræs på bunden. Alger dør, falder til bunds og nedbrydningen bruger ilt og der opstår iltsvind der også forværres af udledning af spildevand og klapning af havneslam.

  1. Ja, der kan godt være mange fisk i et vandløb, selvom der ikke er nitrat i et vandløb. Men målinger viser bare, at steder hvor der er meget nitrat har ikke negativ indflydelse på fiskeyngel.

   “Nitrat skaber iltproblemer i hav og fjord, da algevæksten bliver for stor, så der skygges for bl.a. ålegræs på bunden. Alger dør, falder til bunds og nedbrydningen bruger ilt og der opstår iltsvind”
   Den sædvanlige grammofonplade.

   Når der er rigeligt med nitrat dannes sunde og proteinrige alger, som meget nemmere optages i fødekæden. Der går som bekendt 1.000 kg alger til 1 kg konsumfisk.

   Hvor flest fisk flokkes i verdenshavene er steder, hvor der samtidig er store mængder næringssalte.

   Problemet opstår, når der er underskud af nitrat i forhold til en given mængde fosfor, så dannes “skitalger” (små og proteinfattige alger) som vanskeligt indgår i fødekæden og derfor bundfældes og danner iltsvind under nedbrydning.

 2. jørgen pedersen

  yderligere en gang vrøvl, idet nitrat i fjord og hav heller ikke her er skurken, her er det ammonium-kvælstof samt fosfor, der driver spilet om at få udryddet ålegræs. Altid skal man skelne imellem nitrat og ammoniumkvælstof, nitrat-kvælstof er livgivende, ammonium-kvælstof er dødeligt, ammonium kommer som bekendt fra menneskelig udledte kildepladser, nitrat er et naturligt forkommende stof, som der næsten ikke kan blive for meget af

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.