BL-direktør om EU’s landbrugsreform: Det gavner ikke klimaet at lefle for de mindre brug

Hans Aarestrup hæfter sig ved, at ny aftale lader reduktioner i hektarstøtten finansiere tiltag, der kommer til at mindske produktionen