Hvem har interesser i at udtage landbrugsjord?

Landbrug & Fødevarer samt Kommunernes Landsforening skal sandelig betænkes med hver 15 mio. kr. i konsulentindsats - ifølge organisationerne selv...

Gustav Garth-Grüner 2

Af Gustav Garth-Grüner, næstformand i Bæredygtigt Landbrug, Sandbygaard, Glumsø

Torsdag den 20. maj kom det frem, at Danmarks Naturfredningsforening, Kommunernes Landsforening og Landbrug & Fødevarer har lavet et fælles udspil om udtagning af landbrugsjord.

Hvorfor spille ud med et sådant forslag, inden der er vedtaget noget om udtagning af landbrugsjord?

Det nyligt offentliggjorte udspil er ikke engang nyt. Det er således allerede at finde som bilag 305 i Klima-, Energi og Forsyningsudvalget dateret den 11. maj under overskriften Forslag til etablering af nyt setup for effektiv udtagning af landbrugsjord.

Der er dog visse forskelle: I bilag 305 tales der om kompensation til landbrugeti landbrugspressen taler L&F-næstformand Kofoed derimod om erstatning. Der er en væsentlig forskel for landmanden.

Besynderlig forbrødring…

Det fremgår heller ikke så tydeligt i pressen, at både L&F og KL i folketingsbilaget betænkes med 15 mio. kr. hver for deres konsulent-indsats. Men det kan bidrage til deres interesse for udtagning.

Landbrugets hidtidige samarbejde med kommunerne har været udfordret f.eks. omkring vandrådsarbejde, BNBO og rensningsanlæg. Hvorfor mon den nye forbrødring?

Hvad med kommunernes udledning?

Det kan samtidig undre, at formanden for KL’s Miljø- og Forsyningsudvalg og borgmester i Frederikshavn Kommune, Birgit Hansen, fremhæver, at kommunerne har mere end 10 års erfaringer med at reducere kvælstof i vandmiljøet, der nu kan bruges til at sænke CO2-udslip fra lavbundsjorde.

Den ekspertise burde de da have anvendt konstruktivt tidligere, således at udledningstallene fra rensningsanlæggene dels var mere akkurate og lettere offentligt tilgængelige end de noget usikre tal, der nu findes i Puls-databasen. Dels kunne man ønske, at kommunernes udledning blev reduceret – specielt i de følsomme forårs- og sommermåneder, hvor de fleste iltsvind finder sted.

Men der er intet økonomisk incitament for kommunerne til at rense deres spildevand. Hvorfor så gøre det?

Trækker tilskuddet?

Som reglerne er nu, betaler renseanlæggene 31,65 kr. pr. kg kvælstof, der er tilbage i det rensede vand. Det skulle motivere renseanlæggene til at reducere udledningen, men da det er langt mindre end det, det vil koste at rense, sker det ikke. Bl.a. derfor findes der ikke et reelt billede af, hvor meget kvælstof og fosfor, der bliver udledt fra renseanlæggene.

Er det det, KL-formanden mener, det er værd at fremhæve, når hun taler om erfaringer med at rense for kvælstof? Og mon det er derfor, hun nu vil til at spille en mere aktiv rolle i udtagning af landbrugsjord? Eller er det blot de 15 mio. kr. i muligt tilskud, der trækker?

(Indlægget har også været bragt som læserbrev i landbrugspressen, du kan eksempelvis se versionen på Maskinbladets hjemmeside HER samt Effektivt Landbrugs onlineudgave via linket HER).

1 kommentar til “Hvem har interesser i at udtage landbrugsjord?”

  1. Gert Petri Pedersen

    Reform og Atter Reform i Landbruget alle med i Liv derude på Hvor fl. Lever sundt samt i Harmoni, men alle Skal med i de Reformer dialog, debat på Sag de Faglighed på ” Fakta” – Bordet Rundt, * Landbrug. Natur, skov – hede – mose m.m do der hvor Kvæg er og Ploven er Loven på mest af til Foder og Føde. Mad og I Følgeerhvervene til export. Brak og noonfood m. Fl. Specialafgrøder. Samt Fiskeri og andet Vand i de erhverv m.m do samt-Gartneri, haver Parker samt andet ik. Med men er der! i det om Arveafgift er samt andre afgifter. Moms og Skat der *Særdeles Giftig mht. Overlevelse på Familie og andre releteret ejerform uden de der ødelægger tilgang der Naturlig, men ik. Rentabel, samt Penge Stærke Opkøber så andre ik. Kan få deres ejendomme oveni de Klima og miljø samt nye fl. Tiltag de Export også. Ejerretten er under Angreb pga. Penge magt og Finanssektoren alle led gør ondt i det game og Liv derude. Mht. En, er i det hvor andre sættes ude, det ik. Sådan man gør for samlet Enighed inden! DER VEDTAGES A LA STATSMINISTERENS REGERING, S GØREMÅDE. SKjuldt Dagsorden og Hvem i lommen på Hvem. Betalt el. Ej udefra el. I det samlede for kun en del af. Vi samarbejder med alle i det der giver Landet Liv +Til alles Gode i det Lange løb. De Wupti de Howsa Tiltag= Delforlig i et Kludetæppe er Kamel og gede marked/undehandlere m.fo do *Hvor er godt Købmandskab og Husmor Budget. Ik. I Rødt Cirkus og i 4 Banden de Gift. Se de Tiltag mod Kvægejere og Andre der nu må gå fra Hjem og gårde i fl. End der er gået pga. Banker og deres finiselselskab som Politisk bestemt er, det Varm luft som Klima mål og Vandmiljø i Århus Betalt udefra, var ik iorden heller som kontrol EU. – Tilskud & Skat der Sejler i over skandaler i 50År.samt de Ministre og Ministerier og Embeds tiltag med Bedere viden el. Imod samt at gå andres veje på land og i vandveje! Der er som Kølvand fuld af de * Røde, s-Blod fl. Steder fra. Mink + andet. Hvor er Erstatninger disses ejere og andre Do. Jo jo det et Rødt Cirkus og Tak kun jer selv derfor og herfor. Valg så man kan få Ro og Fred til at knokle 360 Dage om året. Det Sørgeligt at se de Store Ta Selv de Selvbestaltet er løn og andet inden de der er under nivo og Nom, der Jagter og Forælder de vores Børn og Ældre i Solderi et. Tiltag og imod Naturen uden BL. Og Andre. Det Embedsmisbrug + Politisk Bestemt på laveste nivo. Valg nu. ” Så de ude.” -.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.