Dansk kontrol med spildevand er værdiløs

Renseanlæg udtager selv prøver eller bliver advaret i forvejen om, at kontrollen kommer. Medarbejdere med insider-viden kommer med anklager om egentlig svindel...

spildevand

”Vi kommer på onsdag i næste uge og laver analyser af jeres spildevand”.

Dette er en typisk besked, som danske renseanlæg får fra de akkrediterede laboratorier, hvis de har en aftale om, at et akkrediteret laboratorium skal foretage prøven af deres spildevand.

Ikke alle renseanlæg får prøverne taget af laboratorier, men de, der gør, får besked i forvejen. Det gør, at renseanlæggene får mulighed for at rense ekstra godt op til prøvetagningen, så de fremstår som ekstremt effektive i deres drift.

At det foregår på denne måde, det har Bæredygtigt Landbrug fået bekræftet både fra laboratoriesiden og fra renseanlæg. Det er ikke et system, der har nogen reel værdi, mener direktør i Bæredygtigt Landbrug, Hans Aarestrup.

”Det gør jo kontrollen værdiløs. Det fortæller intet om, hvor mange næringsstoffer der bliver udledt til vandmiljøet fra renseanlæggene”, siger direktøren.

Bestemmer selv betalingen

Han mener, at de kommunale forsyningsselskaber har endnu et forklaringsproblem, efter at aktindsigter fra Bæredygtigt Landbrug har været med til at afsløre, at der bliver fusket med udledningerne fra overløb.

”Det viser jo reelt blot, om renseanlæggene kan efterleve kravene til spildevand. Ikke om de reelt gør det i deres daglige drift”, mener Hans Aarestrup.

Renseanlæggene har en stor interesse i at få lave værdier til kontrollerne. De betaler en afgift, alt efter hvor mange næringsstoffer der er tilbage i spildevandet. Så jo mindre der er tilbage, desto bedre er det for deres økonomi. Det koster til gengæld ekstra at rense spildevandet grundigt. På landsplan kan lave prøveresultater flytte store millionbeløb. De årlige indtægter ligger på omkring 300 mio. kr. for staten. Hvor meget disse indtægter burde ligge på, ved ingen.

Med det nuværende system bestemmer forsyningsselskaberne altså selv, hvor meget de skal betale. Vel at mærke uden at de behøver at leve op til de officielle prøver.

”Ægte” egenkontrol

Mange steder er det slet ikke et laboratorium, der udtager prøverne. Det er renseanlæggets ansatte selv, som udtager dem og giver dem videre til laboratorierne. Her er der altså end ikke en reel viden om, hvorvidt prøven kommer fra det konkrete renseanlæg.

Samtidig har renseanlægget mulighed for selv at teste prøverne først og dermed sikre, at de holder lovens krav. Da der ikke er konkrete krav til, hvornår prøverne skal udtages, kan renseanlægget selv vælge, fra hvilken dag de vil bruge en prøve. De kan altså blot vælge den med det laveste indhold.

”Hvis en landmand selv kunne gå rundt og kontrollere sin gård og overlade resultaterne til myndighederne, så ville der lyde et ramaskrig”, siger Hans Aarestrup.

Der er ikke nogle krav om uanmeldte kontrolbesøg på renseanlæg, der ellers er standard mange andre steder i samfundet – blandt andet i landbruget. Her er der også anmeldte kontrolbesøg, men det kombineres med uanmeldte.

Anklage om fusk

En person, der har haft tilknytning til spildevandssektoren i et par årtier, fortæller Bæredygtigt Landbrug, at prøverne ikke bliver udtaget korrekt.

”Der bliver svindlet med prøverne. De udtager dem, når de ved, at der er et lavt indhold”, fortæller vedkommende.

Personen ønsker at være anonym, da vedkommende frygter at blive blacklistet og forfulgt af de kommuner, som personen har arbejdet for. Derfor kan vi også kun fortælle, at det drejer sig om et sted i Danmark.

Vedkommende har haft kontakt til renseanlæg i fire kommuner. Alle steder har de svindlet med indberetningerne.

Har du nogensinde talt med nogen fra et renseanlæg, der sagde, at alt blev gjort efter reglerne?

”Næ”, lyder svaret kort og kontant.

Kilden frygter for sit job, og derfor er vi nødt til at hemmeligholde personens navn, og hvor det foregår. Bæredygtigt Landbrug har ligeledes talt med en anden kilde, der fortæller den samme historie. Denne person stoppede dog med arbejdet for omkring 10 år siden.

Ifølge kilden ringede de dengang fra renseanlægget og advarede en lokal virksomhed, der havde store udledninger af fosfor, om at der kom kontrol. Virksomheden kunne så drosle ned for produktionen, så renseanlæggets prøver blev ekstra fine.

Det skal siges, at Bæredygtigt Landbrug ikke har mulighed for at dokumentere anklagerne eller undersøge dem dybere, da det ville kunne afsløre personerne.

BL-direktør Hans Aarestrup mener, at det vil fjerne mistanken om fusk, hvis myndighederne indførte uanmeldte kontroller på renseanlæggene eller opsatte plomberet prøveudtagningsudstyr. Så ville man have et reelt billede af, hvad der foregår på renseanlæggene.

Af Jens Sillesen, jsi@baeredygtigtlandbrug.dk

3 kommentarer til “Dansk kontrol med spildevand er værdiløs”

 1. Lyder som en god ide med u-anmeldte kontrol besøg.

  Jeg synes I skulle foreligge det til miljøministeren, som jo gerne vil have korrekte tal i regnearkene.

 2. Som tidligere bestyrelsesmedlem af et vandværk, ville jeg da ønske at vandværkerne også kunne udtage de vandprøver der skal kontrolleres. Det vil nok skabe et ramaskrig i visse kredse hvis det blev indført. Rensningsanlæg skal kontrolleres efter samme retningslinjer som vandforsyningsselskaber.

 3. Torben Lindholst

  Er det Bæredygtigt Landbrug der har indført praksis med at der varsles før der vil blive udtaget prøver?

  Nedenfor ses Bæredygtigt Landbrugs anbefalinger:
  Adgang til at tage vandprøver

  Jeg har modtaget brev om, at I på et tidspunkt vil komme forbi og tage vandprøve (DVFI-sparkeprøve) i mit vandløb.
  I er selvfølgelig altid velkomne til at foretage de nødvendige prøver, der kræves efter særligt vandrammedirektivet, dog kun på følgende betingelser:
  1. I skal forudgående varsle skriftligt senest en uge før besøget, så jeg har mulighed for at deltage.

  2. I må kun tage prøver for smådyr, fisk hhv. vandplanter, hvis I samtidig tager alle de prøver, der kræves efter vandrammedirektivet, herunder prøver for kemi og miljøfremmede stoffer.

  3. I skal sikre jer, at det vandløb, hvor der gennemføres prøver, er i lovlig stand i forhold til vandløbsregulativet, hvis der er et regulativ for strækningen. Hvis der er tale om et privat vandløb, bør I sikre jer, at vandløbet er oprenset. Der skal være sikkerhed for, at prøverne ikke tages i et vandløb, der er fyldt med sediment og spildevand. Hvis det er tilfældet, er prøverne ikke repræsentative og derfor hverken gyldige eller lovlige.

  4. Jeg anmoder desuden om at få tilsendt resultatet af de prøver, der tages i mit vandløb.

  Jeg ser frem til at høre fra jer.

  Mvh. lodsejeren

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.