Sjællandsk landmand: Man kan da ikke bare sælge en anden mands korn!

Otto Gasmann er et af ofrene i den såkaldte BMG-sag – men han er til gengæld glad for Bæredygtigt Landbrugs kamp for at få spildevandsskandalen frem i lyset

otto-4

Grovvareselskabet BMG’s konkurs trækker tråde rundt i det ganske land. Omkring 150 landmænd menes at være i klemme i sagen – og blandt de 13 bønder, der har tabt penge på såkaldte ”oplagte” varer, er Otto Gasmann fra landsbyen Rislev lidt udenfor Herlufmagle, på grænsen mellem Midt- og Sydsjælland.

”Jeg har tabt 830.000 kr. på sagen, omkring 630.000 kr. på afregnede varer og et par hundrede tusind på oplagte varer. Men det handler ikke kun om mig. Kampen gælder en højere sags tjeneste, fordi rigtig mange landmænd tydeligvis ikke er klar over, hvordan ejerforholdet omkring korn fungerer. Hvis det her står til troende, er kornet ikke dit mere, når det først er blevet tippet. Konkursboet har i hvert fald bare solgt det videre, inden det blev afregnet. Og efter min mening kan man altså ikke bare sælge en anden mands vare”, siger han.

Otto Gasmann voksede op på et landbrug blot 17 kilometer herfra, på den anden side af den sydsjællandske hovedstad Næstved. Som han plejer at formulere det, forlod han sognegrænsen men ikke kommunegrænsen.

”Jeg er jo lidt miljøskadet i forhold til, at selvfølgelig skulle jeg også selv være landmand. Lige så snart jeg kom hjem fra skole, var det i tøjet og ud på marken. Jeg tror, at det var komikeren Jan Gintberg – der selv er uddannet landmand – som engang sagde, at man er i stand til at køre traktor, når ens kropsvægt er stor nok til at holde koblingspedalen nede. Og sådan har jeg også selv haft det”, griner han.

”Jeg kommer fra en kvæggård, men det var ikke mig at arbejde 24-7 samtlige 365 dage om året – hvilket man i hvert fald er nødt til som husdyrproducent, hvis ikke bedriften har en sådan størrelse, at det kan betale sig at have en masse folk ansat. Selvfølgelig giver planteavlen også travlhed, når sæsonen er over os. Men der er trods alt tid til fritidsinteresser og til at rejse på andre tider af året. Så det var et bevidst valg at fravælge dyrene, da jeg selv skulle være selvstændig”, fortæller Otto Gasmann.

I dag er der derfor blot to hunde samt en kæreste – Liselotte – på landmandens gård på Gelstedvej. Parret nyder friheden og også fritidsinteresserne, der for Ottos vedkommende både inkluderer aktiviteter på og langt over jorden:

”Jeg kan godt lide at løbe maratonløb og er tilknyttet den lokale løbeklub. Desuden er jeg mangeårig fritidspilot – jeg flyver bl.a. de kendte en-motorede Cessna-privatfly”, fortæller han.

Liselotte er dyreadfærds-terapeut, så hun hjælper folk, der har problemer med drilske hunde. Eller måske snarere hunde, der har problemer med drilske ejere.

”Det er vist som regel fra snoren og bagud, den er gal”, som Otto Gasmann formulerer det med et skævt smil.

Den 57-årige landmand har ejet bedriften med det Morten Korch-inspirerede navn ”Bakkegård” i 31 år, og han har ikke fortrudt i et sekund. Der er tale om en énmandsbedrift uden faste ansatte. Dog får Otto Gasmann hjælp, når der i denne tid skal harves foran såningsarbejdet, samt når der skal køres korn hjem.

Bakkegård inkluderer i alt 110 hektar rug, hvede og byg til rugbrød, franskbrød og øl, mens proteinærter har erstattet den spinat, han tidligere dyrkede.

Tilbage i 2008 rev han alle de gamle bygninger ned – bortset fra det imponerende, snart flere hundrede år gamle stuehus – og opførte ny vaskehal samt kombineret hal/maskinhus/tørreri/værksted. Alt er skabt i så vedligeholdelsesfri materialer, at det eneste løbende vedligehold, der er brug for, er rensning af tagrender.

Otto Gasmann kom i vælten, da han i efteråret skrev et læserbrev til alle landets aviser om den manglende politiske og folkelige anerkendelse af de danske landmænd. Disse landmænd kan faktisk – lød budskabet i læserbrevet – ranke ryggen og være stolte af deres indsats. Læserbrevet tog udgangspunkt i den udenlandske ros, der til gengæld strømmer ned over danske landmænd: Først den store amerikanske undersøgelse, der sidste sommer viste, hvordan dansk landbrug hører til de mest klimavenlige af slagsen – vores svineproduktion er endda nummer ét, når det gælder listen over de mindst CO2-udledende landbrugslande. Siden viste en ny analyse, hvordan netop dansk landbrug har et særligt stærkt internationalt image i forhold til både bæredygtighed, dyrevelfærd og lav miljøpåvirkning. Den danske fødevareklynge hører simpelthen – lyder konklusionen fra vores eksportmarkeder – til de mest bæredygtige i verden.

”Jeg undrede mig over, hvordan det er kommet dertil, at vi landmænd skal lægge ryg til så megen kritik herhjemme – mens vi er internationalt berømmet for eksempelvis et minimalt forbrug af pesticider og antibiotika samt vores evne til at mindske såvel udledninger som CO2-forbruget?”, lyder det fra Otto Gasmann om læserbrevet – som du kan læse via linket HER.

Han meldte sig i sin tid ind i Bæredygtigt Landbrug, fordi Landbrug & Fødevarer efter den sjællandske landmands mening ”ikke havde punch nok i handsken til at tage kampen op for ordentlige rammevilkår”. Otto Gasmann har således intet imod kompromisets kunst – men det kan også blive for meget af det gode, når man går på kompromis med sit eget erhvervs fremtid.

”Men siden synes jeg, at Landbrug & Fødevarer er kommet meget bedre med, ikke mindst fordi Bæredygtigt Landbrug er en bannerfører for hele landbruget, især når det gælder diverse retsopgør mod myndighederne. Dermed har BL også været med til at presse L&F. Jeg er da også – ligesom en masse andre – både med i BL og i den lokale landboforening i Sorø”, fortæller Otto Gasmann.

Han er begejstret og taknemmelig for den indsats, Bæredygtigt Landbrug har gjort for at få den landsdækkende og omsiggribende spildevandsskandale frem i lyset i både lokale, regionale og landsdækkende medier.

”Det er jo utroligt, at landbruget klandres for sommerens iltsvind i fjordene, når det tydeligvis har med spildevand og ikke drænudløb at gøre – og da især på dén tid af året! Spildevandssagen er virkelig et godt eksempel på, at Bæredygtigt Landbrug er den forening, der tør at tage handsken op på landmændenes vegne”, siger han.

Også kampen for gødningen fylder for Otto Gasmann – selv om han dog erkender at have gødning nok med de nuværende normer hjemme på Bakkegård:

”Som jeg ser det her fra min egen bedrift, har vi nu fået et niveau, der er rimeligt. Jeg beder ikke om mere gødning. Men der er sikkert andre end mig, der kunne bruge noget mere næring til afgrøderne. Under alle omstændigheder er det i hvert fald vigtigt, at vi fastholder den gødning, vi allerede har erhvervet os med Landbrugspakken. Det virker, som om gødningen er under pres med alle de nylige politiske tiltag. Og vi ved jo, hvordan vi danske landmænd for ikke så længe siden savnede kvælstof, fordi vi ønskede at kunne producere nogle ordentlige kvalitetsprodukter. Dén tid skulle vi nødigt tilbage til”, siger han.

Tilbage til BMG-sagen, hvor Bæredygtigt Landbrug via foreningens netværk i sin tid samlede en række af de berørte landmænd – som efterfølgende har hyret advokat Hans Sønderby Christensen til at hjælpe på den juridiske front. Otto Gasmann håber, at sagen bliver en øjenåbner for hele erhvervet:

”Det gælder om at være vågen som landmand. Hver eneste af os bør være opmærksom på, hvordan ejerforholdene er omkring det korn, vi afleverer til andre. Om ikke andet håber jeg at få dét ud af sagen, at der skabes klarhed for de mange, som eventuelt følger efter os. For vi har jo nok ikke set den sidste konkurs i grovvarebranchen. Men i øvrigt var jeg indtil konkursen vældig glad for at være tilknyttet BMG. Der var ingen problemer i de otte år, samarbejdet varede. Jeg har altid – indtil det hele kollapsede – fået mine penge til tiden”, understreger Otto Gasmann.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk (tekst og foto)

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen