Regeringsudspil: Bæredygtigt Landbrug forlanger konsekvens-beregninger

Næstformand Peter Kiær kritiserer de ”feel good”-holdninger, der præger regeringens klima- og landbrugspolitik

peter-kiær-nummer-2

Den socialdemokratiske regering lægger med sit nye ”forhandlingsoplæg til grøn omstilling” op til at stække verdens mest miljø- og klimavenlige landbrug – hvilket kan få fatale følger for både den danske samfundsøkonomi og det globale klima.

Sådan lyder reaktionen fra Bæredygtigt Landbrug, der kritiserer de foreløbige meldinger om en reduktion på syv mio. tons CO2 frem mod 2030, kvælstof-reduktioner, mere økologi samt omlægning af lavbundsjord for at være alt andet end fagligt velbegrundet:

Benspænd på benspænd

”Det er feel good-politik, når det er værst”, siger Bæredygtigt Landbrugs næstformand Peter Kiær.

”Vi forlanger, at regeringen regner på konsekvenserne for ikke bare landbrugserhvervet, men også for landets økonomi, beskæftigelse og eksport – samt på den betydning, det her får for det globale klima, når en stor del af den nationale produktion givetvis bliver nødt til at flytte til lande med et meget større klimaaftryk”, tilføjer næstformanden.

Han mener, at regeringen på den ene side bliver ved med at gentage budskabet om, at man vil beskytte arbejdspladserne, mens man samtidig laver det ene benspænd efter det andet for et dansk landbrugserhverv, der brødføder 15 mio. mennesker på kloden.

Landbruget er en del af løsningen, ikke problemet

Peter Kiær er til gengæld tilfreds med, at regeringen lægger op til at intensivere teknologi-innovationen i forsøget på at fortsætte udviklingen med at reducere landbrugets CO2-udledning.

”Men det ville generelt være gavnligt for alle parter, hvis man begyndte at se landbruget som en del af klima-løsningen fremfor klima-problemet. Intet i det, der er kommet frem om regeringens udspil, tyder jo på, at man eksempelvis anerkender landmændenes evne til at bidrage positivt til klimaregnskabet. Vores afgrøder på markerne optager jo CO2 i stor stil. Hvis man reducerer landbrugsproduktionen, fjerner man i virkeligheden nøglen til at løse klimaproblemerne og grundlaget for at lave fødevareproduktion på en miljø- og klimavenlig måde. Jeg håber, at landbrugsvenlige partier nu tager dén vinkel med ind i forhandlingslokalerne”, lyder det fra Peter Kiær.

(Ovenstående tekst er også sendt ud som pressemeddelelse).

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.