Landbrugsaftale bør konkludere, at danske landmænd er klimahelte

Fremtiden for dansk landbrug er usikker, indtil vi har en aftale - skriver Nye Borgerliges partiformand Pernille Vermund

vermund-1

Af Pernille Vermund, partiformand, Nye Borgerlige

Det kunne være meget værre.

Det er den tanke, man sidder med, når man har læst regeringens udspil til forhandlinger om reduktion af CO2- og kvælstofudledning fra landbruget.

Der ligger i regeringens udspil en anerkendelse af lækage-princippet, og det bliver betonet, at både produktion, eksport og arbejdspladser skal vægtes op mod de tiltag, man mener er nødvendige for at opfylde dels regeringens egen klimalov og dels EU’s vandrammedirektiv.

Jeg ynder at kalde danske landmænd for globale klimahelte. For hver gang dansk landbrug vinder markedsandele i udlandet, bliver der leveret landbrugsvarer produceret med mindst CO2-udslip, den laveste miljøpåvirkning og med den bedste dyrevelfærd.

Så langt vil regeringens minister ikke strække sig, men jeg synes på den anden side heller ikke, at regeringen virker upåvirkelig.

Især kvælstof-tiltagene bekymrer

Der er dog andre områder og på afsnittene om, hvor pengene skal komme fra, at vi må slå hælene i.

Især på punkterne om kvælstofudledningen er jeg bekymret for, om fornuften vil bære hele vejen igennem. Man tager stadigvæk udgangspunkt i nogle – efter min mening – ret kreative beregninger og ser helt bort fra andre og langt mere alvorlige kilder til kvælstofbelastning af de indre danske farvande.

Der ligger en stor opgave foran os i de kommende forhandlinger for at få den del drejet i en mere rationel retning.

Nej tak til en rød aftale

Fremtiden for dansk landbrug er usikker, indtil vi har en aftale. Hvis aftalen kommer til at basere sig på de venstreorienterede partier og Radikale Venstre, kan det komme til at gå helt galt for landbruget i Danmark.

Derfor er det bydende nødvendigt, at de borgerlige partier samarbejder om at holde en kommende aftale fri af indflydelse fra venstrefløjen. Det vil jeg gøre mit til.

Jeg og vores landbrugs-, klima- og miljøordfører Peter Seier Christensen samler nu al vores energi og standhaftighed og sætter os ind i forhandlingslokalet.

(Indlægget er sendt direkte til Bæredygtigt Landbrug med henblik på offentliggørelse på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen