DN’s krav om at reducere landbrugsproduktionen kan resultere i en katastrofe

Klodens klima bliver ikke bedre men markant dårligere, hvis det lykkes naturfredningsforeningen at skubbe vores store fødevareproduktion ud over landets grænser – skriver Kristian Pihl Lorentzen (V)

kristian-pihl-lorentzen

Danmarks Naturfredningsforening er blevet et fundamentalistisk naturparti.

Sådan lyder det fra Venstres folketingsmedlem Kristian Pihl Lorentzen, som i Morgenavisen Jyllands-Posten angriber det, som Venstre-politikeren kalder et felttog mod et bæredygtigt og konkurrencedygtigt dansk landbrug.

”DN kræver f.eks. en dramatisk reduktion i husdyrproduktionen ved, at vi producerer og spiser mindre kød, ligesom DN foreslår udtagning af 500.000 hektar landbrugsjord. Hvis man gav efter for disse ekstreme krav, ville det betyde døden for store dele af dansk landbrug med tilhørende erhverv”, skriver Kristian Pihl Lorentzen.

”Det ville ramme knusende hårdt på beskæftigelsen og levebrødet i store dele af provinsen med deraf følgende voldsom skævvridning af Danmark. For slet ikke at tale om det enorme tab af eksportindtægter, der bidrager afgørende til danskernes velfærd. Danske landmænd er blandt de mest miljø- og klimabevidste fødevareproducenter i verden. Og de er klar til de næste balancerede skridt i grøn retning. Klodens klima bliver ikke bedre men markant dårligere, hvis det lykkes DN at skubbe vores store fødevareproduktion ud over landets grænser. Desuden har jeg mig frabedt DN’s formynderi om, hvad jeg skal putte i munden. Det finder jeg selv ud af”, tilføjer Venstre-manden.

Du kan – hvis du abonnerer på Jyllands-Posten – læse hele Kristian Pihl Lorentzens indlæg via linket HER.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.