Vismandstal holder overhovedet ikke

Påstanden om, at en CO2-afgift også vil reducere kvælstofudledningen med omkring 40 %, skal diskvalificere rapporten

Jørgen Evald Jensen i mark

Af Jørgen Evald Jensen, faglig direktør i Bæredygtigt Landbrug, Vandværksvej 28, 9800 Hjørring

De miljøøkonomiske vismænd vil med en snuptags-afgifts-løsning beregne en reduceret kvælstofudledning med i underkanten af 40 % eller hele 20.000 tons. Men deres modelberegninger med påståede sidegevinster er helt uden for virkelighedens skive.

Den totale udledning af kvælstof er på ca. 55.000 tons i dag. Vismændene mener, at en afgift vil kunne reducere dette med 20.000 tons. Men en sådan voldsom reduktion er slet ikke mulig.

De såkaldt vise mænd har bl.a. glemt, at der sker en reduktion på 69 procent fra udvaskning i rodzonen til udledning i vandmiljøet. Så ligegyldigt hvad der foretages på dyrkningsfladen for at rette ind efter vismændenes ønsker, findes der ingen muligheder for en sådan effekt. Der er simpelthen ingen værktøjer, der på markniveau kan opnå denne reduktion.

End ikke en totalbraklægning af landet ville give det resultat!

Ude af trit med viden på området

En reduktion på bare 31 procent af de 20.000 tons er større end effekten af, hvad en total omlægning af hele det danske areal til økologi vil give. Tallet er simpelthen helt ude af trit med viden på området.

Det bekræftes af den førende forsker, professor Jørgen E. Olesen, som til Effektivt landbrug siger, at vismændenes modeller er forsimplede.

Han går så vidt som til at sige, at den eneste løsningsmodel, landbruget har, er at opgive ævred. Men, tilføjer han, det vil jo så have den udfordring, at det koster på vækst, beskæftigelse og fødevareproduktion.

At en sådan udregning kan forekomme i en vismandsrapport – der skal rådgive regeringen – er utilgiveligt og må betyde, at beslutningstagerne skal se helt væk fra denne rapport. De må i stedet arbejde videre på virkelighedens og målingernes resultater.

Intet tiltag har påvirket udledningen

Det opnåelige reduktionsresultat for udledning til vandmiljøet med de virkemidler, vi kender, ligger på omkring 5.000 tons.

Ingen har for alvor og med åbent beregningsgrundlag udfordret dette tal. Den nedbørsnormaliserede udledning af kvælstof har i øvrigt ifølge de officielle Novana-rapporter om miljøets tilstand været ret konstant igennem de seneste 10 år på omkring 55.000-60.000 tons – ligegyldigt om afgrøderne blev udsultede (før Landbrugspakken), planterne var forpjuskede og ikke kunne sælges på verdensmarkedet på grund af mangel på gødning og dermed mangel på protein – eller vi med Landbrugspakkens velsignelse i 2015 fik mere gødning. Ingen af tiltagene har kunnet ses på udledningen.

Alle de kendte værktøjer er således taget i brug – dem ser vismændene bort fra.

Politikerne er simpelthen ikke tjent med så dårlig rådgivning.

Denne vismandsrapport er ikke en ommer – den er til skraldespanden.

(Indlægget har også været bragt som indlæg på www.altinget.dk, dén version kan du se via linket HER).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.