Nyt pres på landbruget

Hvis Danmark igen skal til at gå enegang for at redde verden, ødelægger vi vores landbrugserhverv og flytter forureningen til andre lande, hvor miljøkravene ikke er tilnærmelsesvist på vores niveau

Mark med traktor

Af Knud Nielsen, byråds-, regionsråds- og folketingskandidat for Nye Borgerlige

Klimarådets rapport om reduktion i CO2-udledninger frem mod 2030 er ikke munter læsning for landbruget.

På kort sigt foreslår klimarådet: Ændret foder til kvæg. Forbedret gyllehåndtering. Omlægning af arealer. Udtagning af kulstofrige lavbundsjorder.

Og på lidt længere sigt: Ændrede madvaner. Udvikling af nye lavemissionsfødevarer og af nye teknologier og produkter samt optimering af eksisterende produktionsformer og reduktion af CO2-udledningen fra landbrugs- og skovbrugsmaskiner.

Og hertil kommer, at Klimarådet peger på, at alle sektorer skal omfattes af en ensartet drivhusgasafgift, herunder også jordbruget. Dette vil indebære nye afgifter på kunstgødning eller antallet af køer. Nye normer, der f.eks. kræver, at alle nye stalde skal have udslusningssystemer, så gyllen hurtigt kan komme fra stald til lager og en lang række af yderligere tiltag.

Hvad med de andre lande?

Tanker, som et stykke ad vejen er sympatiske, og som måske vil hjælpe til en grønnere profil og mindre CO2-udledning. Det er fint nok, at Danmark er duks, men hvis andre lande, som de mindre pligtopfyldende EU-lande, Kina og Indien og USA ikke opfylder klimamålene, så er det hamrende ligegyldigt, hvad lille Danmark gør.

Så skal Danmark igen til at gå enegang for at redde verden? Med det resultat at vi ødelægger vores landbrugserhverv, og hertil flytter forureningen til andre lande, hvor miljøkravene ikke er tilnærmelsesvist på vores niveau.

Regeringen har travlt for at nå egne miljømålsætninger, men jeg håber virkelig, at de stopper op og tænker sig om, før de iværksætter flere tiltag. Sporene skræmmer, når vi taler hurtige tiltag. Se bare, hvad minkskandalen har udviklet sig til, menneskeligt og økonomisk, bare fordi der skulle handles hurtigt uden fornøden omtanke. Det burde give stof til reflektion og omtanke selv hos de røde partier.

Begrænsninger herhjemme er ikke vejen frem

I stedet for at sætte begrænsninger for landbruget skal vi skabe muligheder for bedre rammer for landbrugsproduktion og de tilknyttede virksomheder. Så kan landbrugserhvervene blive en vækstmotor for landdistrikterne, som i dag trues af affolkning og stagnation. Det skal vi udnytte.

Med fair konkurrencevilkår vil dansk landbrug og fødevareproduktion bane vejen for større velstand og højere beskæftigelse i hele samfundet.

Nye Borgerlige støtter indfasning af renere teknologi baseret på ny viden. Som en del af rammevilkårene skal det garanteres, at der ikke sker en konkurrenceforvridning i forhold til de lande, vi normalt sammenligner os med.

Lad dette være udgangspunktet for den videre udvikling af landbruget, så vi stadig kan få dansk produceret mælk, ost og kød på bordet. Og ikke i misforstået loyalitet til de nye selvskabte miljøkrav grave landbrugets grav.

(Indlægget er også sendt som læserbrev til diverse medier. Skribenten har ligeledes ønsket teksten offentliggjort på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.