Miljøprojekt blev til metanbombe

Et naturgenopretningsprojekt på Nordfyn har skabt masser af død havbund. Det er ingen overraskelse, at den slags sker, mener faglig direktør i Bæredygtigt Landbrug, Jørgen Evald Jensen

jørgen-evald-jensen-torso-grøn-baggrund-1000-px

”En død ørken”.

Sådan beskriver Mogens R. Flindt fra SDU på baggrund af seks års overvågning kystlagunen ved Gyldensteen Strand, ifølge Effektivt Landbrug.

Baggrunden er et naturgenopretningsprojekt på 616 hektar, der blev påbegyndt i 2014 af Aage V. Jensens naturfond.

Avisen er yderst kritisk overfor resultaterne af projektet. Kystlagunen er uden liv og Engsøen en sand metanbombe, skriver den.

”Det er på mange måder helt som forventet. Når man ikke bruger den viden, der er om de kemiske processer, skal det jo gå galt”, fortæller faglig direktør i Bæredygtigt Landbrug, Jørgen Evald Jensen.

Han ser projektet ved Gyldensteen Strand som symptomatisk for den indsats, der bliver foretaget uden en realistisk indstilling til, hvordan naturen reagerer.

”Bruger man ikke de rigtige tal og laver projekter ud fra forkerte forestillinger, om hvad der er muligt, så får man kuldsejlede projekter”, siger Jørgen Evald Jensen.

Han frygter, at projektmagere forsøger at tørre årsagen for deres fiaskoer af på landbruget.

Kuldsejlet biodiversitet

Ved oprettelsen af Kystlagunen og Engsøen skulle områderne blive et nyt tilholdssted for havets biologiske mangfoldighed med en rigdom af fiskeyngel, krebsdyr, samt et mylder af planter, insekter og ikke mindst et nyt vådområde med masser af ynglende vadefugle, ænder, gæs, måger, terner og store flokke af rastende vandfugle, skriver Effektivt Landbrug.

Det er dette projekt, der er kuldsejlet. Ifølge biolog hos Aage V. Jensen Naturfond, Lars Malmborg, må der nu manipuleres med kystlagunen, hvis det skal blive den succes, man havde ønsket.

Fonden vil pumpe et lag sand ind over den næringsrige lerbund. Alt for ofte hvirvles der partikler op, som forplumrer vandet og forhindrer lyset i at komme ned.

Engsøen giver spændende forskningsmæssige resultater i forhold til de mange gendannede vådområder rundt omkring i landet, der søges anvendt som virkemiddel i miljø- og klimakampen.

Her er konklusionen, at det er en dårlig ide at oversvømme tidligere landbrugsjord, hvis man vil redde klimaet. CO2-udledningen kom der relativ hurtigt styr på, ligesom der er en miljøgevinst ved denitrificering af kvælstoffet, der måtte være tilbage. Men det opvejer næppe den store ulempe, en overordentlig stor metan-udvikling skaber for klimaet. Metan er en langt farligere klimagas end CO2 idet den skader klimaet med faktor 25 eller mere.

SDU-forskerne konkluderet, at etableringen af det store vådområde, Engsøen, i kraft af den betydelige metan-udledning har en negativ virkning på klimaet.

Til gengæld er det lykkedes at skabe et rigt fugleliv ved engsøen.

Du kan læse mere om projektet hos Effektivt Landbrug (kræver abonnement):

https://effektivtlandbrug.landbrugnet.dk/artikler/planter/62387/stort-fynsk-naturgenopretningsprojekt-har-slaaet-fejl.aspx

https://effektivtlandbrug.landbrugnet.dk/artikler/planter/62393/et-doedt-havomraade-og-en-metanbombe-er-skabt.aspx

https://effektivtlandbrug.landbrugnet.dk/artikler/leder/62449/naar-naturgenopretning-ender-i-en-doed-oerken.aspx

Af Jens Sillesen, jsi@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.