Igen manipulerer Markager

Bæredygtigt Landbrugs faglige direktør går her i rette med påstande fremsat af Aarhus-professoren Stiig Markager på Maskinbladets hjemmeside

Jørgen Evald Jensen - tæt

Af Jørgen Evald Jensen, faglig direktør i Bæredygtigt Landbrug

Den altid manipulerende professor Stiig Markager gør sit bedste for at tale udenom i et indlæg på Maskinbladets hjemmeside. Derfor bør her suppleres med nogle fakta – så landmænd, politikere og offentlighed i det hele taget forhåbentlig ikke bliver forført af de decideret urigtige påstande:

Punkt 1:

Jo, det nyligt udmeldte måltal for kvælstof på 36.600 tons årligt er useriøst! Ja, jeg vil endda kalde det for svindel og humbug, når Markager taler om parallel-forskydninger på 3.000 tons. Må jeg henvise til tabel 1 i Novana-rapporten fra den 17. januar 2020 – hvor det tydeligvis fremgår, at ændringen i perioden 1990-2018 i gennemsnit er ændret 1.000 tons. Det er kun opgørelsen for 2018, der ændres 3.000 tons. At det også er lykkedes for professoren at bilde miljøministeren de forkerte tal ind, er en skandale!

Punkt 2:

Jo, næringsstofferne i de danske farvande kommer fortrinsvis til os udefra. Dansk landbrugs udledninger spiller en minimal rolle. Selvfølgelig er situationen anderledes helt inde i de mindre fjorde, men i de åbne indre farvande kommer langt størstedelen af kvælstoffet fra andre lande, hvilket Markager da helt åbenlyst også har noget svært ved at forklare sig ud af…

Punkt 3:

Jo, miljøproblemerne i fjordene skyldes i høj grad byspildevandet – hvor det store problem jo især er, at vi slet ikke kender omfanget, der med garanti er større end det, der bliver opgjort. Den seneste opgørelse fra Aarhus Universitet (oktober 2020) viser, at 40 % af fosforudledningen kommer fra punktkilder, hvor renset spildevand udgør hovedparten. Denne unaturlige kilde til forurening udgør en enorm udfordring for vandmiljøet herhjemme – og danske landmænd skal ikke finde sig i at blive gjort til syndebuk for andres udledninger!

Punkt 4:

Jo, den internationale kvælstof-evaluering af de danske kvælstofplaner var en alvorlig – ja, jeg vil sige sønderlemmende – kritik af myndighedernes måde at regulere området på i Danmark. Det fremgår bl.a. klart, at politikere og embedsværk på Slotsholmen har et alt for ensidigt fokus på nitrat – og at fosfor-problematikken bør tages mere alvorligt. Vi kan ikke blive ved med at leve på den løgn, at bare vi begrænser kvælstof til et fuldstændigt urealistisk og uopnåeligt niveau, er lykken gjort. Ingen af de forskere, som seriøst arbejder med regulering på dyrkningsfladen, kan jo anvise en vej til disse begrænsninger.

Konklusion:

Stiig Markager fortsætter sine utilslørede manipulationer, og det må stå tydeligt for enhver, hvorfor vi i Bæredygtigt Landbrug har været nødt til at stævne ham i en injuriesag.

Når han offentligt påstår, at der siden 2010 har været en ”signifikant stigning” i udledningen af kvælstof, og dette taler direkte imod tallene i den årlige, officielle miljørapport fra selvsamme universitet – og når politikere som følge af den fejlagtige udmelding kræver landbrugsjord taget ud af dyrkning eller en voldsom begrænsning i brugen af gødning – er vi selvfølgelig nødt til at reagere med juridiske søgsmål, når professoren ikke selv vil dokumentere eller tilbagetrække sine usande påstande.

Det er ikke troværdigt, at politikere – og desværre også en del medier – vedblivende lytter til en politiserende professor, som gang på gang er blevet underkendt rent fagligt!

(Indlægget har også været bragt på Maskinbladets hjemmeside, dén version kan du se via linket HER. Det indlæg fra Stiig Markager, som Jørgen Evald Jensen reagerer på, kan du læse HER).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.