Naturplejere skaber biologisk mangfoldighed 

Man behøver ikke millioner af offentlige støttekroner til at hjælpe planter, insekter, smådyr og fugle – det har naturplejerne gjort i mange år som led i deres produktion 

Ulf Nielsen

Af Ulf Nielsen, Kollerup Strandvej 19, 9690 Fjerritslev      

15. Juni Fonden, hvis formål er at bidrage til viden om natur og biodiversitet, har bidraget til et stort projekt i Thy Nationalpark. Det skal foregå i samarbejde med Naturstyrelsen. 

Man vil med hjælp af noget så simpelt som græssende dyr skabe en natur, der har mange forskellige arter, lige fra planter til insekter, smådyr og fugle. Man vil således indhegne et 220 hektar stort areal til helårsgræsning, her vil man så undersøge græsningens påvirkning af en lang række arter. Nok engang lykkes det moderigtige teoretikere at malke offentlige kasser og projektkasser ved nok engang at opfinde den dybe tallerken. 

Hermed et par forslag

Som naturplejer i 35 år og i området Bulbjerg-Valbjerg samt flere andre steder i Thy Statsskovdistrikt siden 2006 har jeg stor erfaring med naturpleje med både Anguskvæg og små heste. Helårsgræsning har hidtil ikke været tilladt på de omhandlede arealer. 

På den baggrund har jeg både besparelsesforslag angående det påtænkte projekt, ligesom jeg kan give et hurtigt overblik over effekterne ved afgræsning. 

Lyt til praktikerne

Naturstyrelsen Thy kan blot anvende sine egne oversigter over deres udlejede arealer. Udpeg derefter arealer, der har ca. samme plantedække som de udpegede forsøgsområder. Betal nogle få naturplejere for sammen med de lokalkendte skovløbere m.fl. fra Naturstyrelsen Thy samt én dronespecialist til at filme de omhandlede områder. Så kan man på én dag få overblik og historik med hensyn til græsningstryk og dyreart. Det vil for meget små midler skabe et fantastisk arbejdsgrundlag med hensyn til at vurdere effekten af afgræsning af naturarealer, let adgang til registrering af insekter m.v.  

I stedet for at bruge en masse penge på teoretikere, der formentlig skal bruge ca. 80 % af projektmidlerne, inden de har lært det, som vi praktikere har lært af mange års erfaring. En erfaring for den enkelte naturplejers egen regning. 

(Indlægget har også været bragt som læserbrev i avisen Nordjyske. Skribenten er medlem af Bæredygtigt Landbrug og har givet tilladelse til, at teksten gengives på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside). 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.