Markbrugets klimaindsats skal kapitaliseres – og pengene skal i landmandens lommer!

Det er en god idé at komme med på vognen og få sat kroner og øre på den indsats, man gør for at binde kulstof i marken – skriver Bæredygtigt Landbrugs to direktører