Intensiv landbrugsproduktion er godt for klimaet

Greenpeace forsøger igen og igen i klimaets navn at argumentere for en mindre intensiv animalsk produktion i Danmark – selv om det modsatte er at foretrække…

høst hvede august 19 -

Det er ret tvivlsomt, at en lavere dansk animalsk produktion vil give klimagevinster på verdensplan.

Sådan lyder det i et debatindlæg på Verdens Bedste Fødevarers hjemmeside – hvor formanden Mette Cristine Schou Frandsen opponerer mod miljøorganisationen Greenpeaces gentagne budskaber om nødvendigheden af at skære i dansk fødevareproduktion og at mindske især den animalske produktion.

Formanden dokumenterer i sit skriv, at den mest effektive måde at minimere udledning af drivhusgasser i forhold til den mængde fødevarer der produceres – og derved indirekte det antal munde der kan mættes – er at have en så intensiv produktion som muligt med eksempelvis stor fodereffektivitet.

”Det er vel nok i direkte modstrid med det formål om en mindre dansk intensiv animalsk produktion, som Greenpeace arbejder for”, skriver Mette Cristine Schou Frandsen – som argumenterer for en ikke mindre men derimod endnu grønnere landbrugsproduktion.

Du kan læse hele indlægget via linket HER.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen