Udtagning af landbrugsjord forværrer klimaet

Nye måltal for kvælstofudledning er desuden helt urealistiske, selv hvis man nedlægger hele landbrugsproduktionen i Danmark

Jens Lund Pedersen

Af Jens Lund Pedersen, cand.agro. og ekstern faglig konsulent, Bæredygtigt Landbrug, Gl. Tårupvej 48, 7000 Fredericia

Hvis det står til Aarhus Universitet, skal vi sige farvel til store dele af dansk fødevareproduktion, både planteavl og dyrehold. Dét er således konsekvensen af et skrappere reduktionsmål i forhold til kvælstofudledning.

Målet er helt urealistisk – alene ud fra den betragtning, at kun ca. 5,4 % af kvælstoffet i de indre danske farvande ifølge Dansk Hydraulisk Institut kommer fra landjorden, mens resten tilføres med de store vandmængder fra hhv. Skagerrak og Østersøen samt fra atmosfærisk nedfald fra især nabolande.

En yderligere reduktion på flere tusind tons kvælstof – som foreslået af universitetet – vil næppe være opnåeligt over de kommende 30 år, selv om man nedlægger dansk landbrug.

I øvrigt vil det tære på kulstofindlejringen på de danske landbrugsarealer og vil dermed nærmest være klimafjendsk – for landmandens afgrøder optager rent faktisk CO2 og er i dag med til at bidrage positivt til klimaregnskabet.

Endelig skal vi generelt lade være med at være så kvælstof-forskrækkede herhjemme. Statistikken viser, at jo mindre kvælstof der udledes til de indre danske farvande, desto færre fisk landes.

(Indlægget har ligeledes været bragt som læserbrev i diverse medier, du kan eksempelvis læse udgaven på www.avisen.nu via linket HER samt teksten på Effektivt Landbrugs hjemmeside HER og på Maskinbladets hjemmeside HER).

1 kommentar til “Udtagning af landbrugsjord forværrer klimaet”

  1. Hvordan harmonerer: “Danske svineproducenter er stolte af, at for eksempel udledningen af kvælstof er mere end halveret pr. gris siden 1985” med “…Endelig skal vi generelt lade være med at være så kvælstof-forskrækkede herhjemme.” Det vil med andre ord sige, at man internt er dybt uenige i CO2-strategien??

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen