Stop nu galskaben, fru miljøminister!

Drop de nyttesløse tiltag og prøv i stedet at invitere landbruget, fiskerne og spildevandselskaberne til fælles drøftelser af, hvordan vi får mest miljø for færrest penge – skriver landmand Knud Jeppesen

knud-jeppesen-2

Af Knud Jeppesen, moderne landmand, Jelling

Som moderne landmand ser jeg og andre det ene totalt urealistiske forslag og krav efter det andet.

Sig mig en gang, ønsker regering og forskere og ”andet godtfolk” virkelig landbruget og alle erhverv nedlukket i en eller anden magtrus?

Hvem får dødsdommen næste gang?

Mink, burhøns, havdambrug har allerede fået dødsdommen, hvem er de næste? Fugleinfluenza kan bruges som undskyldning til at tage livet af slagtekyllingerne. En vis Hr. Hans Jørgen Kolmos kæmper en politisk kamp for at tage livet af grisene, enten med trusler om MRSA, ASP (svinepest) eller covid-19 hos grise, og nu er der også havbiolog Stiig Markager og co., som roder rundt med nogle politiske kvælstoftal på markerne, som de slet ikke har styr på.

Hvis nu Markager koncentrerede sig om sit virke som havbiolog og medlem i HELCOM, der er et sammenrend af forskere omkring Østersøen og dens miljøtilstand…

Af alle de byer, der udleder til Østersøen, er København topscorer med at udlede op til 5-10 gange så meget fosfor som alle andre byer rundt i den region. Måske Markager skulle prøve at gøre noget ved det, men som så mange andre er det bedre at bortlede opmærksomheden fra de ting, man ikke selv magter at gøre noget ved. Han har tidligere udtalt, at renseanlæggene i Kbh. ikke renser godt nok – så gør da noget ved det.

De udsteder tilladelser – til sig selv!

Måske fordi miljøminister Lea Wermelin selv har indrømmet, at 80 til 90 % af forureningen af Øresund kommer fra spildevand. Hun har det åbenbart fint med, at det fortsætter. København har i 2019 lukket mindst 5.2 mio. m3 urenset spildevand ud i Øresund. Det svarer til over 14.000 m3 om dagen direkte ud i Øresund. De 4 mio. m3 er endda nået ind på selve renseanlæggene, men lukkes stort set direkte igennem grundet manglende kapacitet, hvis det regner lidt.

Og så har de, som så mange andre kommuner, ikke engang indberettet fra alle deres overløbssteder, så det er meget mere. Og den kæmpe mængde er fuldt lovligt, fordi kommunen udsteder selv overløbstilladelsen til sine egne overløb og rensningsanlæg!

Når man så ser, hvilke krav der stilles til spildevand i kommunerne, hører alting op. Det kan godt være, vi savner målinger og sandsynlige beregninger i landbruget, men det er intet at foragte i forhold til det, kommunerne leverer af data. Det er rent cowboyland. De skal hvert år indberette deres data fra rensningsanlæggene og fra de ca. 20.000 overløbssteder rundt i landet til PULS-databasen.

Og man behøver ikke at være hverken forsker, embedsansat eller politiker for at se, at det er fuldstændig grotesk, hvad der forekommer af fejlagtige tal der. Selv en 5. klasse kan se, hvor mange fejl der er i disse tal.

I første omgang lyttede ministeren jo…

Jeg har endda påvist alle disse fejltal fra bl.a. de 55 kommuner med de største fejl over for miljøminister Lea Wermelin, og hun har svaret: ”Det er dog stadig utilfredsstillende, at der kan påvises så relativt store fejl, som Knud Jeppesens notat indikerer”. Ikke et eneste tal er tilbagevist, så når jeg påstår, at udledningen af næringsstoffer er mindst dobbelt så høj som indberettet, er det utroligt, at der ikke skal gøres en indsats her.

Og de store fejl er, at næsten alle kommuner har indberettet forkerte tal fra deres overløbssteder i op til fem år i træk, dvs. meget større udledninger af næringsstoffer end de oplyser. Når så der måles, hvor meget N og P der udledes fra et givet vandløb, hvor kommunen har overløb til samme vandløb, så tager man de målte tal og fratrækker de tal, som kommunen opgiver, at man udleder af N og P, og så påstår man, at resten kommer fra landbruget…

Når så kommunen udleder to, tre eller fem gange så meget, som de skriver, ja så bliver landbruget andel jo så meget større og skal derved så flere efterafgrøder, lave minivådområder og ellers nedværdiges over for alle andre.

Det må simpelthen høre op!

Tåbelig regulering

Det mest groteske er, at der igen stilles så store ekstra krav over for landbrugets beregnede N og P-udledninger. Kravene er nu så store, at der på mange marker ikke vil kunne avles planter hverken til menneske- eller dyreføde. Og der er forslag om at reducere fosforpåvirkningen fra landbruget med op til 50 %.

Direkte tåbeligt, når nu den største fosforpåvirkning kommer fra spildevand. Efter de indberettede tal kommer 30-40 % af fosfor i vandmiljøet derfra, og hvis udledningerne er dobbelt så meget, som kommunerne har indberettet, er det vel 60-80 %, der kommer fra ”bygyllen”.

Almindelig sund fornuft siger mig, at det var måske et godt sted at begynde der – og hvorfor tillader man stadig, at der er fosfor i husholdningernes vaskemidler, når det fiser med ud og ødelægger vandmiljøet? Fordi man er mere bange for at miste stemmer end at skade miljøet?

Nu bør hælene sættes i

Jeg mener simpelthen ikke, vi kan og skal acceptere disse nye forslag, og vi bør sætte hælene i én gang for alle. Find nogen, der ved, hvad der foregår i virkeligheden – nu har vi det seneste halve år i minkskandalen set nok til alle disse skrivebordsdiktatorers ageren rundt og lave fejl i alt, der har med praktisk arbejde at gøre. Nok er mere end nok!

Og når så kravene til, hvor godt renseanlæggene skal rense spildevandet, altså stadig er fra 1987 – de er ikke strammet i over 30 år. Galimatias. Jeg har spurgt miljøministeren, om de krav heller ikke skal strammes i de nye vandområdeplaner 2021-2027.

”Nej, der er ikke taget stilling på nuværende tidspunkt”- altså ingen stramninger her. Hallo – hvis ikke nu, så bliver det da aldrig. Andre lande har tre gange så skrappe krav til rensning. Men ikke i Danmark, nej, det går fint fra 1987 – vi strammer jo på kravene til landbruget, så må det være nok!

I øvrigt kan det egentlig også være ligegyldigt med de krav til spildevand, for som ministeren skriver: ”Miljøstyrelsen har ingen muligheder for direkte at sanktionere kommunerne ved mangelfuld indberetning”. Det betyder i virkeligheden, at det er fuldstændig ligegyldigt, hvad kommunerne indberetter, udleder og har af overløbssteder, for ministeren ser bare på og lader stå til. Der kan ikke tildeles kommunerne spor sanktioner.

Der er inden for de seneste fem år kun givet én bøde for en ulovlig udledning, resten er bare ligegyldige rykkerbreve m.m. Hvor mange bøder er der ikke givet til landbrug og andre virksomheder for selv små fejl i papirerne uden påvirkning af miljøet?

Forsyningsselskaberne savner krav og konsekvenser

Selv Danva, der en sammenslutning af alle kommunernes forsyningsselskaber, har i flere omgange påpeget, at der mangler nye krav og konsekvenser. De har også givet udtryk for, at så længe kommunerne ”tjener” på at lukke urenset spildevand uden om renseanlæg, ja så bliver forholdene ikke bedre. Rensningen er ikke forbedret de seneste 20 år af samme grund.

Opfordring til miljøministeren

Så kære miljøminister – drop nu de forskningsinstitutioner, der er kommet med så mange fejl de senere år. De har jo ikke engang kunnet redegøre for baseline fra år 1900, som de har brugt indtil nu, vel fordi de fandt ud af, at udledningen af N var på samme niveau dengang som nu. Måske fordi det vil give dem mindre forskningsmidler, hvis målet allerede er nået? Det var det for øvrigt også i 1998, men så har man bare flyttet målstregen gang på gang siden. Ja, altså ved landbruget – ikke ved spildevand.

Prøv i stedet at invitere landbruget, fiskerne og spildevandselskaberne til fælles drøftelser af, hvordan vi får mest miljø for færrest penge. Lad os få lavet noget cirkulær drift af alle de næringsstoffer, der går tabt. Vi har alle en masse eksperter, som ved noget fra den virkelige verden. Der findes også eksperter, der agerer i andre lande, hvor det går meget bedre med både miljø og samarbejde mellem ”ekspert -og embedsvældet” og os, der arbejder i virkelighedens verden. Og de kan bidrage med en masse viden til fælles glæde for vores miljø.

Det kan da langt fra blive ringere end den måde, det styres på i dag! Så hellere mødes i dag end i morgen…

(Indlægget har også været bragt som læserbrev på Maskinbladets hjemmeside, dén version kan du læse HER. Skribenten er æresmedlem af Bæredygtigt Landbrug og har givet tilladelse til, at teksten gengives på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.