Få nu styr på spildevandet

I stedet for at jagte landbruget med forkerte påstande og nyttesløse påbud burde miljøministeren få styr på rensningsanlæggenes spildevandsudledninger

flemming-fuglede-til-gf

Af Flemming Fuglede Jørgensen, formand for Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug, Borupgård, Løkken

Allerede i foråret – da afsløringerne om de store planlagte spildevandsudledninger begyndte at rulle – lovede miljøminister Lea Wermelin, at der skulle data frem om mængder og indhold af spildevandsoverløb. Det gælder både de regnbetingede overløb samt de planlagte og uplanlagte overløb.

Problemet er langt større

Siden har miljøministeren gentagne gange lovet, at disse data skal frem, uden at der er sket noget. Tværtimod bliver hun ved med – mod bedre vidende – at påstå, at spildevandsudledningen kun udgør 10 procent af belastningen af vandmiljøet. Det passer ikke. Når det f.eks. gælder fosfor, er punktbelastningen 40-45 procent, og her kommer langt hovedparten fra rensningsanlæggene.

Samtidig giver udledning om sommeren langt den største belastning af vandområderne, og det gælder både kvælstof og fosfor. På den årstid er det rensningsanlæggene, der står for hovedparten af udledningen. Om sommeren spiser afgrøderne jo næringsstofferne, og markdrænene er tørre.

Myndighedernes ansvar

Dertil kommer alle de miljøfremmede stoffer, der kommer fra rensningsanlæggene. Det ses bl.a. i Egedal Kommune, hvor der er givet dispensation til langt over grænseværdien i drikkevand for stoffet DMS, der stammer fra træbeskyttelse og maling. Samtidig står det klart, at fortidens handlinger med nedgravning af kemikalier efter myndighedernes anvisning samt de store nye minkgrave, som myndighederne selv har gravet, også er en trussel mod vores vand. Det er alene myndighedernes ansvar.

I stedet for at jagte landbruget med forkerte påstande og nyttesløse påbud burde ministeren få styr på rensningsanlæggenes spildevandsudledninger, og hun bør kigge på indholdet af det rensede spildevand.

Spildevandet i Danmark renses efter ældgamle normer fra 1980’erne og indeholder f.eks. langt mere fosfor end spildevandet i vore nabolande.

Mine egne målinger viser problemet

Jeg har igennem en årrække selv foranstaltet målinger i dræn og grøfter rundt om på min ejendom. Her kan jeg konstatere, at der findes langt flere næringsstoffer i de grøfter, hvortil der også udledes spildevand, end der findes i min samledrænbrønd midt i marken.

Lea Wermelin, få nu styr på spildevandet – det haster.

(Indlægget har også været bragt som læserbrev i diverse medier, du kan bl.a. læse Maskinbladets onlineversion via linket HER).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.