Få et overblik over Markager-sagen

Politiserende professors meldinger risikerer på uberettiget vis at skade dansk landbrug, og derfor mødes Bæredygtigt Landbrug og Stiig Markager tirsdag i retten

logo-softshelltoej-logo-bl-3

Må en professor påstå, at der er en signifikant stigning i udledning af kvælstof, når det ikke er tilfældet?

Dét spørgsmål kan blive besvaret, når Retten i Hillerød på tirsdag den 10. november behandler injuriesagen mod Stiig Markager. Bæredygtigt Landbrug har således stævnet professoren tilknyttet Aarhus Universitet, og det er nu op til retssystemet at gå i rette med den efter BL’s mening politiserende forsker.

Landmænd vil ikke hænges ud som miljøsvin

Stiig Markager har således udtalt, at der er sket en signifikant stigning i udledningen af kvælstof til vandmiljøet. En bemærkelsesværdig påstand, der går stik imod konklusionerne i den årlige, officielle Novana-miljørapport.

”Vi danske landmænd finder os ikke i på uberettiget vis at blive hængt ud som miljøsvin – og vi er den organisation, der tager de kampe, ingen andre tager”, forklarede Bæredygtigt Landbrugs formand Flemming Fuglede Jørgensen, da professoren blev stævnet tilbage i september 2019.

Katastrofale udmeldinger

Bæredygtigt Landbrug forsøgte i første omgang at få Stiig Markager til enten at trække sine påstande tilbage – eller til at dokumentere dem. Der var ingen reaktion. Foreningen har ligeledes forgæves forsøgt at få Markagers arbejdsgivere på Aarhus Universitet til at hjælpe ham med at dokumentere påstandene.

Derfor har der ikke været andre veje at gå end den juridiske, og således skal Retten i Hillerød – hvor Stiig Markager er bosat – nu tage stilling til en sag, der tager udgangspunkt i straffelovens bestemmelser om privat påtale. Hensigten er, at Stiig Markagers udtalelser formelt og officielt kan bortfalde ved retskendelse.

Faglig direktør Jørgen Evald Jensen, Bæredygtigt Landbrug, har hele vejen igennem understreget, at sagen mod professoren omhandler noget meget større og vigtigere end blot landmænd, som er sure over en professors udtalelser.

”Problemet med Stiig Markagers udokumenterede påstande er, at politikere – som følge af hans udmeldinger – kræver landbrugsjord taget ud af dyrkning eller en voldsom begrænsning i brugen af gødning. Begge dele vil være katastrofalt for dansk landbrug, der faktisk har begrænset både miljø- og klimapåvirkningen ganske betragteligt de seneste mange år”, har Jørgen Evald Jensen tidligere forklaret.

Læs de relevante artikler

Du kan læse mere om stævningen i artiklen HER.

Du kan se mere om korrespondancen med Stiig Markager HER.

At søgsmålet skyldes professorens konkrete usande påstande – ikke at hans synspunkter ikke passer ind i Bæredygtigt Landbrugs kram – kan du læse mere om HER.

Stiig Markager mener tilsyneladende ikke længere, at 30-40 % af den tilførte gødning på danske landmænds marker har en negativ betydning for havmiljøet. Derfor har BL’s advokat Uffe Baller fra Interlex kunnet hæve den ene af de to påstande i injurie-retssagen – dét kan du læse mere om i pressemeddelelsen HER.

Injuriesagen er i øvrigt ikke blevet mindre aktuel med de nylige meldinger fra Novana-rapportens forfatter – som modsiger Markagers påstande og går i rette med dennes tal – dét kan du læse mere om HER og HER.

Bæredygtigt Landbrug har forleden kritiseret myndighedsbetjeningen i relation til Stiig Markagers nylige meldinger om kvælstofudledningen. En sag, der også vedrører tvisten om det antal tons kvælstofudledning, som Danmark ifølge de officielle ambitioner bør komme ned på. Det kan du læse om i artiklen HER.

Tirsdagens retsmøde i Hillerød begynder kl. 9.15.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.