Danva: Lovgivning skyld i spildevandsudledninger

De kommunale vandselskaber ønsker nu en ny lovgivning, der straffer vandselskaber for overløb og stopper planlagt udledning af urenset spildevand

Carl-Emil Larsen 2

På en konference på Christiansborg udtrykte direktør i Danva, Carl-Emil Larsen, utilfredshed med den nuværende lovgivning for vandselskaber.

”Den virker i princippet modsat hensigten og samfundets forventninger. Incitamenterne i lovgivningen fremmer nemlig antallet af overløb. Vandselskaberne bliver belønnet for at lede spildevand udenom renseprocesserne. Til gengæld bliver vandselskaberne straffet for at investere i nye renseløsninger og klimatilpasninger, som vil kunne nedbringe antallet af overløb, som er det, danskerne ønsker”, siger Carl-Emil Larsen.

Han mener, at lovgivningen, der stammer fra 1980’erne, er utidssvarende og forklarer, at sektoren ikke ønsker at være underlagt regler, der gennem afgifter gør det økonomisk fordelagtigt at have overløb fra spildevandssystemerne.

BL-direktør: Landmanden har fået skylden

”Det er en udmelding, som vi er meget tilfredse med. Vi har kæmpet for, at det ikke skal kunne betale sig at lede urenset spildevand ud. Når naturen bliver ramt af de mange overløb, så har det været landmanden, der har fået skylden”, siger Hans Aarestrup, direktør i Bæredygtigt Landbrug.

Reglerne er sådan, at når et renseanlæg renser spildevand, skal det betale en afgift for de stoffer, der er tilbage i det vand, som bliver udledt fra anlægget.

Der er altså en økonomisk gevinst ved at rense spildevandet så godt som muligt, men selvfølgelig også en udgift ved at gøre det. Til gengæld er reglerne også sådan, at hvis renseanlæggene blot lader spildevandet løbe urenset ud gennem overløb, skal de ikke betale for de stoffer, der er i det. Logikken er, at man ikke ved, hvor meget vand og hvilken koncentration, der er i overløbene. Det har betydet, at der har været god økonomi i at lade spildevandet løbe over, mens det har betydet store omkostninger ved at rense det og udbygge anlæggene, så de har den rette kapacitet.

Stop for urenset spildevand

En ny regulering har dog nogle forudsætninger, som skal på plads først.

”Det giver først mening, når vi kender mængderne og koncentrationerne af overløbene fuldt ud”, siger Carl-Emil Larsen og fortæller, at det er et arbejde, som man er i gang med at etablere.

Han ønsker også, at der skal være et stop for de udledninger af urenset spildevand, som man har set i blandt andet København.

”Desuden skal planlagte, direkte udledninger ikke være et værktøj, myndighederne kan anvende. Her taler jeg ikke om overløbene, der er stærkt regnfortyndede, men som er omtalt af mange interessenter som urenset spildevand”, sagde han på konferencen.

Det er udmeldinger, som skaber glæde hos Hans Aarestrup.

”Vi er meget tilfredse med den retning, som Danva lægger op til. Det er ting, som vi har kæmpet for i hele vores levetid”, siger Bæredygtigt Landbrugs direktør.

Der er dog stadig knaster som kontrollen af spildevand, der typisk bliver annonceret op til en uge i forvejen.

Af Jens Sillesen, jsi@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.