Bæredygtigt Landbrug rister lovforslag om aflivning af mink

Der er tale om åbenlys ekspropriation, lyder det blandt andet i høringssvar om legaliseringen af den ulovlige aflivningsordre

dommerhammer

”Denne sag drejer sig ikke om mink, men derimod om borgerrettigheder”.

Så kontant lyder det fra Bæredygtigt Landbrug i et aktuelt høringssvar til lovforslaget om aflivning af mink samt det midlertidige forbud mod hold af mink.

Af høringssvaret fremgår det klart, hvordan den hidtidige ordre om masseaflivning af mink var forfatnings(grundlovs-)stridig, fordi der manglende lovhjemmel. Og hvordan statsministerens efterfølgende manglende tilbagekaldelse af dekretet ligeledes udgør et forfatningsbrud – endda med forsæt.

Bæredygtigt Landbrugs høringssvar drager sammenligninger til dengang, mange af foreningens medlemmer stædigt holdt fast i at pløje randzonerne op – inden regeringen indså, at randzonerne var ekspropriative.

”Bæredygtigt Landbrug var altså ikke forbrydere, men derimod fremsynede borgerrettigheds-forkæmpere”, hedder det.

”Der er tale om åbenlys ekspropriation”, lyder det i høringssvaret – der også remser en række konkrete spørgsmål op vedrørende såvel ekspropriationen som erstatnings-fastsættelsen.

Du kan læse hele høringssvaret herunder.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Click to access Hoeringssvar-til-aflivning-af-mink.pdf

1 kommentar til “Bæredygtigt Landbrug rister lovforslag om aflivning af mink”

  1. Hold kæft, hvor BL manipulere med sandheden. Er dette virkligt udtryk for hvor fatsvag man er i den forening. Det drejer sig kun om Mink og mink og atter mink og deres covid 19 besmitningen til mennesker. At der er begået fejl i proceduren vedr. hvilke mink der måtte aflives eller ikke er klart nok, men at kalde det magtmisbrug er helt hen i vejret. Beslutningerne er taget i hast for beskytte befolkningen og intet andet. At køre denne sag længere ud er et forsøg på omstyrte regeringen og bringe landet i splid. BL`s forsøger diktatorisk med splid i landet at tilrane sig magten. Er der slet her ingen der tænker på hvad vil ske, hvis minksmitten breder sig til de enorme svinebesætninger og at regeringen ovenikøbet har mindsket risikoen betydeligt. Og komme og sige grise ikke kan blive smittet tror fanden på. Der er ingen der med sikkerhed kan sige en virus ikke kan ændre sig så meget at den kan springer fra art til art. Så regeringen gjorde det eneste rigtige, væk med alle smittekilder og det kan kun gå for langsomt.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.