Miljø- og Fødevareministerielt sludder

Begge ministre vrøvlede i hver sin pressemeddelelse på samme dag – påpeger Poul Vejby-Sørensen

Poul Vejby-Sørensen

Af Poul Vejby-Sørensen, cand.agro. og ekstern faglig rådgiver, Bæredygtigt Landbrug

Miljø- og Fødevareministeriet udsender decideret vrøvlede pressemeddelelser i en lind strøm.

Lad os bare tage to pinlige eksempler – et fra hver minister – fra onsdag den 7. oktober 2020:

1) ”Økologisk kvæg skal ikke længere stå bundet i stalden”

Denne formulering antyder, at der tidligere har været krav om, at økologisk kvæg skulle stå bundet i stalden.

Der er ikke og har ikke været krav om, at kvæg – hverken konventionelt eller økologisk – skulle stå bundet i stalden.

Virkeligheden er, at stort set alt kvæg i moderne stalde ikke står bundet – hverken i konventionelt eller økologisk kvægbrug.

Pressemeddelelsen er altså ren informationsforvirring.

2) ”Restaurering af følsomme vandløb gavner både klima og natur”

Her er formuleringen også stærkt problematisk. Restaureringen gavner nemlig hverken klima eller natur.

Klimaet er upåvirket af vandløbsrestaurering. Teoretisk vil vandløbsrestaurering endda skade klimaet, fordi oversvømmede arealer udleder mere lattergas.

Naturen bliver ikke ”gavnet” af vandløbsrestaurering med resulterende oversvømmelser. Den bliver anderledes og mere våd.

Ministeriet forklarer videre: ”Virkemidlets formål er at holde på vandet (vandparkering) og på den måde reducere risikoen for oversvømmelser”.

Ministeriet skriver altså, at man kan undgå oversvømmelser ved at ”holde på vandet” – dvs. ved at hindre afløbet.

En sådan logik er ganske ukendt uden for ministeriet.

Fagfolk er omvendt af den opfattelse, at et uhindret afløb er en forudsætning for at undgå oversvømmelser.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen