Klima: Minister svarer udenom

Vismændenes klimaberegninger omkring landbruget bygger på så tvivlsomme forudsætninger, at Morten Messerschmidt fra DF har stillet spørgsmål til dem til Fødevareministeren – men der kom ikke reelle svar

Morten Messerschmidt

Fødevareminister Mogens Jensen svarede udenom, da artikler fra Bæredygtigt Landbrug omkring de Økonomiske Vismænds beregninger om lækage dannede baggrund for spørgsmål i Folketinget.

Det var Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti, der på baggrund af to artikler fra Bæredygtigt Landbrug, stillede spørgsmål til ministeren.

Artiklerne stillede kraftigt spørgsmål ved de forudsætninger, som de økonomiske vismænd opstillede som fundament for deres beregninger for konsekvenserne ved at lave klimastramninger i forhold til dansk landbrug. Beregningerne angav, at det kun var 75 % af CO2-udledningen fra den produktion, der ved klimarestriktioner ville flytte til udlandet. Men uden de urealistiske forudsætninger ville det være 112 %. Altså mistede arbejdspladser i Danmark og samtidig større samlet udledning af CO2 på verdensplan.

Urealistiske forudsætninger

Interviewet med den økonomiske vismand Lars Gårn Hansen afslørede forudsætninger, der fik Morten Messerschmidt til at stille spørgsmål. Det var blandt andet oplysningen om, at vismændene havde lavet en forudsætning om, at arbejdskraft ikke ville krydse grænserne. Det gjorde de til trods for, at over 400.000 udenlandske statsborgere arbejder i Danmark i løbet af et år.

Et andet forhold var, at Danmark rent faktisk kan komme til at betale to gange, som følge af at et land som Polen ser ud til at stå uden for klimaaftalerne. Først vil der være omkostningerne ved de afgifter, vi selv pålægger vores erhvervsliv – herunder landbruget. Dernæst for de reduktioner som vi efterfølgende skal lave for at opveje en forøget CO2-udledning i Polen, da det forudsættes, at andre EU-lande så skal lave nye restriktioner for nå i mål.

Messerschmidt spurgte:

”Ministeren bedes herunder kommentere oplysningerne om, at Danmark ikke bare kan risikere at flytte sin landbrugsproduktion ud af landet, men samtidigt kan vi risikere at skulle betale for den CO2-udledning, en ny produktion vil give, i et andet land”.

Men der kommer ikke et reelt svar på Morten Messerschmidts spørgsmål. Ministeren svarer i vage generelle vendinger, men skriver dog i svaret:

”For at understøtte klimalovens principper om at klimaudfordringerne er en global problemstilling, samt at danske tiltag ikke må medføre, at hele drivhusgasudledningen blot flytter uden for Danmarks grænser, arbejder regeringen fokuseret for en ambitiøs EU-klimapolitik, herunder en retfærdig samt forpligtende byrdefordeling på tværs af EU-landene”.

Morten Messerschmidt spurgte også:

”Ministeren bedes herunder kommentere oplysningerne om, at lækageberegningerne i de økonomiske vismænds klimarapport bygger på, at arbejdskraft ikke krydser landegrænser.”

Her gentager Mogens Jensen dele af svaret fra det første spørgsmål. Han svarer blandt andet også:

”De økonomiske vismænd har i deres klimarapport foretaget en række faglige antagelser, som de har foretaget med fuld gennemsigtighed. Det er altid sundt at diskutere de antagelser, der danner grundlag for beregninger. Skønt en given antagelse kan diskuteres, kan den imidlertid udgøre et nyttigt sammenligningsgrundlag ifm. belysningen af problemstillingen”.

Vismændene havde dog på intet tidspunkt gjort opmærksom på de urealistiske forudsætninger på noget tidspunkt i den offentlige debat.

Du kan se de fulde svar HER og HER.

Du kan se de oprindelige artikler HER og HER.

Af Jens Sillesen, jsi@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen