BL hjælper medlem med vandløbs-bøvl – og får samtidig afregistreret § 3-areal

Tommy Nielsen fra Hejnsvig havde problemer med afvanding af markerne og kan være glad for, at han kontaktede Bæredygtigt Landbrug

vandløb-høj-vandstand

Det kan godt betale sig at inddrage Bæredygtigt Landbrug, hvis man som landmand har problemer med afvanding af markerne.

Det ved mange BL-medlemmer, som har fået hjælp til at presse den lokale kommune til at rense vandløb op – og for Tommy Nielsen i Hejnsvig var der ovenikøbet en sidegevinst på spil, fordi han nu igen har ret til at dyrke et område, der ellers var registreret som naturbeskyttet areal.

To fluer med ét smæk

”Jeg er virkelig glad for, at jeg lige fra begyndelsen bad Bæredygtigt Landbrug om hjælp, og at vi på den måde på et tidligt stadie fik løst to problemer. Man må sige, at det var en uhyre effektiv formiddag med besøg af Bæredygtigt Landbrugs jurister”, siger Tommy Nielsen.

Hejnsvig-landmanden henvendte sig i juni til BL på grund af afvandings-bøvl ned til et offentligt rørlagt vandløb. Kommunen var allerede blevet kontaktet og havde svaret, at en del af rørledningen i vandløbet måtte være ødelagt. Men kommunen havde i samme ombæring meddelt, at der ikke kunne gives tilladelse til en reparation, fordi det ville ændre tilstanden i den § 3-beskyttede mose, rørstrækningen løb igennem.

Kommunen bad landmanden betale

Landmanden blev af kommunen bedt om selv at betale for et alternativ til en direkte opgravning og reparation af røret. Men et møde på bedriften mellem BL’s jurister Nikolaj Schulz og Mia-Maja Johansen på den ene side samt en vandløbsmedarbejder og biolog fra Billund Kommune på den anden side mundede ud i en TV-inspektion af vandløbet. Problemet viste sig at være noget så simpelt som fem store stykker træ, der stoppede en brønd til længere oppe i vandløbet, og ved at fjerne træet begyndte mosen og brønden fint at afvande igen.

Besigtigelsen gav desuden anledning til at sætte spørgsmålstegn ved et af Tommy Nielsens arealer, der hidtil havde været registreret som en § 3-eng. Med assistance fra BL har kommunen nu afregistreret engområdet, så det igen kan dyrkes.

Vigtigt at BL deltager i besigtigelsen

BL-jurist Mia-Maja Johansen opfordrer medlemmer til at tage fat i foreningen på et så tidligt stadie som overhovedet muligt:

”Det giver os en noget større chance for at gøre noget ved problemet – fremfor at man venter, til konflikten med myndighederne muligvis er kørt op i en spids. Det er meget vigtigt, at vi så vidt muligt deltager i besigtigelsen af stedet”, forklarer hun.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.