Landmanden skal ikke bøde for konsulentens fejl

Frifindelse ved retten i Holstebro kan få stor betydning for kolleger, siger Bæredygtigt Landbrugs faglige direktør

joergen-evald-jensen-placeret-goedning-april-2016

”Det er virkelig et stort skridt for danske landmænds retsstilling!”

Sådan lyder det fra Vagn Lundsteen, planteavlsrådgiver fra Agro Pro Danmark og i øvrigt også tidligere direktør for Bæredygtigt Landbrug, til Maskinbladet, efter at en landmand fra Bøvlingbjerg ved retten i Holstebro er blevet frikendt i en gødningssag.

Ingen “strafbar uagtsomhed”

Planteavlsrådgiveren er således ansvarlig for, at den pågældende landmand ved en fejl blev trukket i krydsoverensstemmelsesreglerne, nemlig som følge af et manglende flueben i forbindelse med indsendelse af gødningsregnskab, og det anerkender retten. Det var Vagn Lundsteen selv, som førte sagen til retten.

”Det kan efter bevisførelsen anses for bevist, at overskridelsen af gødningskvoten kan henføres til en forglemmelse begået af tiltaltes konsulent, som ved en fejl havde undladt at forhøje kvoten med 1.600 kilo N. Det kan også lægges til grund, at tiltalte ikke ville have overgødsket sine arealer, hvis ikke konsulenten havde glemt kvoten for efterafgrøder. Under hensyn hertil, og da tiltalte må antages at have baseret sin udbringning af gødning i tiltro til, at tiltaltes konsulent i gødningsregnskabet havde indregnet posten vedrørende efterafgrøder, finder retten ikke, at tiltalte har udvist strafbar uagtsomhed. På den baggrund frifindes tiltalte for den rejste tiltale”, lyder det i rettens afgørelse.

BL-direktør: En sejr for virkeligheden

Bæredygtigt Landbrugs faglige direktør Jørgen Evald Jensen er enig med Vagn Lundsteen i, at der er tale om en principiel afgørelse, der også kan få positiv betydning for mange andre landmænd:

”Retten accepterer, at en fejl begået af en rådgiver ikke skal have fatale konsekvenser for kunden. Og der er jo bare tale om, at man har glemt at sætte et kryds. Der er ingen miljøeffekt af det, der er sket. Det er kort sagt virkeligheden, der har vundet over papiret”, siger Jørgen Evald Jensen til Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside om byretsdommen.

Du kan læse mere i Maskinbladets omtale af sagen HER.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.