Klimaafgift ville være en ulempe for især oksekød og økologi

Beregninger viser imidlertid, at dansk landbrug som sådan kunne nyde godt af CO2-afgifter, hvis disse erstattede de nuværende afgifter

køer-på-mark-tina

Nogle helt anderledes priser ville blive resultatet, hvis fødevarer blev belagt med CO2-afgifter i stedet for de nuværende afgifter. En sådan klimaafgift på varer ville straffe især oksekød – og ikke mindst økologi.

Det fortæller hjemmesiden www.indblik.net, der beskriver de grønne erhvervs tænketank Growz’ beregninger af de – indtil nu – fiktive priser.

Motiverer til ressource-optimering

Hortonom og ph.d. Allan Holm Nielsen fra tænketanken Growz ser generelt positivt på tanken om en afgift, der afspejler det reelle ressourceforbrug, arealforbrug og transportafstand.

”Den vil også give mening ud fra et rent ressourceoptimerings-perspektiv”, fortæller han.

Økologiske høns spiser mere foder og optager mere plads

En CO2-afgift har dog også ulemper: De dyr, som går ude og græsser og dermed vokser langsommere end dyrene i stalden, vil blive pålagt betydelige CO2-afgifter. Det samme gælder for mange økologiske produkter. F.eks. spiser en økologisk høne meget mere foder end en konventionel, og den optager også mere plads.

Du kan læse hele artiklen fra Indblik.net og i det hele taget blive klogere på Growz’ beregningsgrundlag via linket HER.

Friheds-orienteret hjemmeside

Indblik.net sætter dagligt fokus på blandt andet det offentliges anvendelse af skatteborgernes penge, den enkelte borgers frihed i forhold til stat og kommune, årsagen til klimaforandringerne, det private erhvervsliv som selve grundlaget for velfærdsstaten – samt på målinger/følelser i relation til regulering af landbruget.

Allan Holm Nielsen er en ivrig offentlig debattør om ikke mindst landbrugsforhold og har tidligere holdt oplæg på et af Bæredygtigt Landbrugs medlemsmøder. Han har også flere gange bidraget med debatindlæg her på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside – du kan eksempelvis læse nogle af hans indlæg HER og HER.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen