Er miljøministeren forudindtaget eller blot vildledt?

Her i området er der ikke noget at komme efter for miljøministeren med bemærkningen ”skrue op for indsatsen”, skriver landmand fra Himmerland

vand-land-skov-tina

Af Martin Pinholt, landmand, Fjelsøvej 52, 9620 Aalestrup

Hvordan kan miljøminister Lea Wermelin (S) konkludere på en usikkerhed, som ikke er undersøgt til bunds? I Effektivt Landbrug (20.8.) udtaler ministeren:

”Der er ingen tvivl om, at vi skal skrue op for indsatsen for at passe på vores vandmiljø…”

Denne udtalelse opstår på baggrund af en faglig uenighed mellem på den ene side Aarhus Universitet og Geus og på den anden side DMI (Danmarks Meteorologiske Institut). Tvisten omhandler DMI’s nedbørsberegninger for perioden 1990-2020.

Hvad ministeren mener med at ”…skrue op for indsatsen…”, kan der kun gisnes om.

Forhastet konklusion fra professoren

Men ud fra officielle udtalelser (Jyllands-Posten den 17.8.) om tvisten fra Aarhus Universitet ved professor Stig Markager fremgår, at han er ”… bekymret for de store udledninger fra landbruget…” og ”…fordi vi har et så ekstremt intensivt landbrug og derfor udleder meget mere end udlandet”. Professor Stig Markager konkluderer her på baggrund af en mulig fejl, som endnu ikke er analyseret.

Mit eget kvægbrug er beliggende i et område med intensivt husdyrhold i Aalestrup. Der er ikke noget, der tyder på høje udledninger hverken af kvælstof eller fosfor fra mine dræn – snarere tværtimod. I forhold til udenlandsk husdyrhold er der i mit landbrug skrappere krav til tildeling og udnyttelse af husdyrgødningen.

Så her i området er der ikke noget at komme efter for miljøministeren med bemærkningen ”…skrue op for indsatsen…”.

Henrettelse inden forbrydelse…

Hvordan kan forskere ved deres fulde fem udtale sig om konsekvenserne af en forskning, der endnu ikke er afsluttet? Det svarer jo til at gennemføre en henrettelse før udførelse af en forbrydelse. Aarhus Universitet har her efter min mening det problem – er det den rigtige professor på rigtige tid og sted?

Til miljøminister Lea Wermelin skal lyde det råd: kom ud i virkeligheden og se, hvad moderne dansk husdyrproduktion kan præstere både produktionsmæssigt og miljømæssigt. Fald ikke for fristelsen til at lytte til udokumenterede påstande fremsat af statslige institutioner.

(Indlægget har også været bragt som læserbrev i bl.a. Effektivt Landbrug, dén version kan du læse via linket HER. Skribenten har givet tilladelse til, at teksten gengives på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen