BL tager endnu et skridt i kampen for landmandens gødning

Efter at have klaget over den manglende miljøvurdering af de obligatoriske målrettede efterafgrøder har Bæredygtigt Landbrug nu også stævnet staten for det samme

dommerhammer

Bæredygtigt Landbrugs store gødnings- og vandplanssag er på vej i Vestre Landsret, og interesseorganisationen har nu taget endnu et skridt i kampen for gødningen – nemlig ved at stævne staten for de obligatoriske målrettede efterafgrøder.

”Beslutningen er en logisk konsekvens af, at vi forleden klagede over den manglende miljøvurdering af efterafgrøderne”, fortæller Bæredygtigt Landbrugs chefjurist Nikolaj Schulz.

”Vi regner bestemt med at få medhold i klagenævnet, men med den supplerende stævning øger vi chancen for at få efterafgrøderne underkendt. Alt sammen handler det om at hegne spørgsmålene rigtigt ind, så vi har fuld kontrol over kampen for landmandens kvælstof”, tilføjer han.

Processkrift indgivet i den store retssag

Gødnings- og vandplanssagen – der flere gange er blevet kaldt ”århundredets retssag” i landbrugspressen – har rødder i stævningen af staten for vandområdeplanerne tilbage i december 2016 men er bestemt ikke blevet hverken mindre relevant eller mindre aktuel med de seneste efterafgrødekrav rettet mod dansk landbrug.

Bæredygtigt Landbrug har netop indgivet processkrift i gødnings- og vandplanssagen.

Formand: Vi dækker hele fronten af

Bæredygtigt Landbrugs formand Flemming Fuglede Jørgensen siger:

”Vi har ikke kunnet stævne for efterafgrøderne, før de var retligt bindende. Det er de nu, hvor kravene er obligatoriske og ikke kun frivillige. Med det seneste skridt har vi dækket hele fronten af. Målet med hele sagen er stadig at sikre, at den danske landmand kan give sine afgrøder tilstrækkeligt med næringsstoffer uden at belaste miljøet”.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

(Teksten er også sendt ud som pressemeddelelse. Den omtalte stævning kan du se herunder).

Click to access STAeVNING-anonymiseret-110920.pdf

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.