BL-direktør: Vigtigt sprøjtemiddel for kartoffelavlere kan endnu ikke undværes

Jørgen Evald Jensen ser p.t. intet reelt alternativ til det omdiskuterede middel Reglone (diquat) – og han har respekt for Miljøstyrelsens vurdering

jørgen-evald-jensen-torso-grøn-baggrund-1000-px

Den forløbne uge bød på stor debat om midlet Reglone (med aktivstoffet diquat) – der bruges til nedvisning af kartoffeltoppen i læggekartofler for at sikre kvalitet og størrelse.

Dagbladet Politiken startede debatten med artiklen ”Danske landmænd må sprøjte med farlig gift trods EU-forbud” – og beskrev, hvordan midlet angiveligt kan risikere at udløse hjerneskader.

”Men jeg synes, man må have respekt for Miljøstyrelsens altid meget grundige og saglige vurdering, når man enten godkender eller giver dispensation til planteværnsmidler. Vi har et af verdens mest strikse godkendelsessystemer herhjemme, og det er jo ikke uden grund, at der netop her er givet en dispensation, selv om det pågældende middel ganske rigtigt er forbudt i resten af EU”, lyder det fra Bæredygtigt Landbrugs faglige direktør Jørgen Evald Jensen.

Begrænset anvendelse i Danmark

Han medgiver, at der dårligt kan sættes spørgsmålstegn ved diquats giftighed – men at der p.t. er brug for mere tid til at finde ordentlige alternativer til at sikre læggekartofler af den rette kvalitet.

”Anvendelsen i Danmark er – og det er vigtigt at holde sig for øje – meget begrænset. Her har man så fra Miljøstyrelsens side vurderet, at en dispensation er at foretrække – set i forhold til de enorme tab, som kartoffelavlerne ville lide, hvis de ikke havde midlet til rådighed”, forklarer Jørgen Evald Jensen.

Hvordan hænger det sammen, at anvendelsen er meget begrænset – men at tabene ville være store uden brug af midlet?

”Det hænger sådan sammen, at vi har en meget stor kartoffelproduktion og i øvrigt også en del eksport af læggekartofler – men at læggekartoffelproduktionen dækker et ret beskedent areal på maksimalt 8.000 hektar. Der er således tale om en mega højværdiafgrøde. Så anvendelsen af midlet er begrænset på et samlet set meget lille areal – men med en stor og vigtig produktion til følge”, svarer Bæredygtigt Landbrugs faglige direktør.

Der bør forskes i alternativer

”Der er ingen tvivl om, at der bør forskes på højtryk i det her, så vi når frem til bedre alternativer. Men midlet kan vi altså ikke undvære her og nu. Og selv om miljøorganisationerne får det til at lyde, som om danske kartoffelavlere er onde mennesker, som elsker at forgifte miljøet, så handler det i bund og grund om, at vi er kørt fast i de gode alternativer. Det er i øvrigt heller ikke – som Danmarks Naturfredningsforening påstår – et svampemiddel men et nedvisningsmiddel”, siger Jørgen Evald Jensen.

Du kan – hvis du abonnerer på Politiken – læse den omtalte avisartikel om emnet via linket HER.

Maskinbladet har beskrevet baggrunden for Miljøstyrelsens dispensation til brugen af Reglone i en længere artikel – dén tekst kan du se HER.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen