Tidligt iltsvind

Et tidligt iltsvind har i år ramt både de danske fjorde og de danske medier. Det skyldes en opblomstring af alger, der efterfølgende falder til bunds og rådner – derved bruges ilten

peter-kiær-1

Af Peter Kiær, næstformand for Bæredygtigt Landbrug, Storgårdsvej 1, 4690 Haslev

Hver eneste sommer ses sådanne iltsvind i vores danske fjorde – ofte beskyldes landbruget igennem medierne for at være årsagen. Det er bare ikke hele sandheden.

Algerne skal have næringsstoffer for at gro. Landbruget er ikke den store udleder af næringsstoffer i forårs- og sommermånederne, hvor afgrøderne optager markens næringsstoffer. Til gængæld udledes næringsstoffer fra byernes spildevand.

Nye tal viser, at der blev ledt mindst 41,8 mio. kubikmeter urenset spildevand ud i 2019. En stigning fra året før hvor det var 29,4 mio. kubikmeter. Samtidig viser andre tal, at der udledes betydelige mængder både fosfor og kvælstof med det rensede spildevand. Det er virkelig guf for algerne, der trives med sådanne næringsstoffer.

Det virker grotesk, at forsyningsselskaberne opkræver afgifter af borgerne for at rense deres spildevand, men så alligevel lukker mange næringsstoffer, organisk materiale og miljøfremmede stoffer ud i vores vandløb.

Vi har ikke ret meget viden om forholdene. I Danmark er vi godt nok forpligtet til at foretage målinger af vores vandmiljø. Men vi måler kun i 1,5 % af det, vi er forpligtet til. Dvs. at 98,5 % af Danmarks vandløb ikke bliver målt, som de burde. Miljøminister Lea Wermelin sagde på et samråd, at det vil koste 200- 300 mio. kr., at få styr på målingerne. Hvornår går hun i gang?

Først når vi har målingerne, kan vi jo for alvor spore kilden hvor næringsstoffer, organisk materiale og miljøfremmede stoffer kommer fra – meget vil pege i retning af vores rensningsanlæg. Det er bare at komme i gang med de målinger – så vi i fremtiden kan forhindre iltsvind.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.