Spildevand ER et problem

Udvalgsformand snakker udenom, når hun afviser problem med kommunens spildevand - skriver BL-næstformand Gustav Garth-Grüner

Gustav Garth-Grüner

Af Gustav Garth-Grüner, næstformand for Bæredygtigt Landbrug, Sandbygaard, Sandbyvej 47, 4171 Glumsø

Formanden for Teknisk Udvalg i Næstved Kommune, Helle Jessen (S), mener, at kommunens spildevand ikke er et problem, fordi mængden af kvælstof ikke er stor i forhold til den samlede udledning.

Men hun snakker udenom.

Det er ikke kvælstof, der er problemet. Kommunerne tillader udledning af urenset spildevand med e. colibakterier, organisk materiale og miljøfremmede stoffer ud i fjord, åer og søer. Det vælter som en ekstremt forurenet puls ned gennem vandløbene og ud i søer og fjorde og gør stor skade lokalt. Desuden står renseanlæggene for mindst en tredjedel af den fosfor, der udledes til vandmiljøet. “Mindst”, fordi den faktisk ikke måles.

Som formand Helle Jessen selv skriver, anslår Næstved Kommune den udledte mængde. Jeg undrer mig bare: Hvad er årsagen til, at der ikke måles – hverken på mængde eller indhold? Hvad renseanlæggene rent faktisk udleder af stoffer i vores vandmiljø, ved vi ikke. Danmark måler kun for det i 1,5 % af de vandløb, som EU-kommissionen kræver, at vi skal. Så det står hen i det uvisse. Overløbene med det urensede spildevand er der ingen reel kontrol med, og Næstved Kommune ønsker ikke engang at måle mængden og indholdet.

Hvorfor? Hvad er kommunen bange for? Kommunerne renser desværre stadig spildevand, som de gjorde for 30 år siden. Der er ikke kommet nye krav siden da, selvom teknologien giver mulighed for at rense langt bedre. I vore omkringliggende lande både måler man og renses der langt bedre, så hvorfor skal Danmark halte bagefter?

(Indlægget har også været bragt som læserbrev i dagbladet Sjællandske).

1 kommentar til “Spildevand ER et problem”

  1. Helt enig alle belastet vandløb/fjorde skal måles igennem opstrøms og nedstrøms udledninger, så får man et klart billed af belastningen, samt hvilke stoffer vandmiljøet bliver belastet med. Efter min mening er en nul tolerance det eneste rigtige og kan dette ikke opnås, skal grunden her til offentlig gøres, så alle kan få indblik hvad vi har med at gøre.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.