Regulering af landbruget går for vidt

De mange love Folketinget har vedtaget her op til sommerperioden, gør ikke danske landmænds erhvervssikkerhed tryg – tværtimod. Der er vedtaget stramning på stramning – af muligheder for at dyrke vores egen jord og for at gøde vores afgrøder optimalt. Uden det gavner miljøet

Flemming Fuglede Jørgensen

Af Flemming Fuglede Jørgensen, Formand for Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug, Borupgård, Løkken

Fødevareminister Mogens Jensen udtalte for kort tid siden, at landmændene nok med tiden vil blive glade for strammere regler.

Nej, Mogens Jensen – de regler din regering har indført gavner ikke et fremtidsrettet og miljøbevidst erhverv. Disse regler betyder så store stramninger, at vi igen begynder at frygte for vores korns proteinindhold. Du husker nok ikke tiden inden Landbrugspakken, hvor dansk korn var uønsket på verdensmarkedet pga. for lidt proteinindhold. Du husker nok ikke tiden, hvor vores afgrøder stod dårligt på marken og udbytterne var lave – med det resultat, at afgrøderne ikke kunne samle CO2 op. Det er ikke godt for klimaet at begynde på det igen. Du husker nok heller ikke, at ukrudtet fik overtag, så øget plantebeskyttelse blev nødvendig og det økonomiske resultat var ringere end nødvendigt.

Du ser nok heller ikke ud i den danske natur, der afgræsses til gavn for lysåbne arealer og de dyr og planter, der lever der. Nu vil mange af disse unikke arealer – de såkaldte § 3 arealer, gro til – takket være din regerings tiltag.

Nej minister Jensen – og vi kan tage miljøminister Lea Wermelin med – I strammer unødigt skruen overfor landbruget, mens I ikke tager fat på de mange rensningsanlæg, der udleder både fosfor, miljøfremmede stoffer og organisk materiale lige ud i naturen. Tænk blot på Danmarks største sø, Arresø – der har fået klassificeringen ‘dårlig økologisk tilstand’ – det giver mening med de mængder spildevand, der tilflyder den. Og som I ikke formår at stoppe.

Nu går I på sommerferie – mens vi andre arbejder videre i marken med at pleje vores afgrøder – der bliver til jeres fødevarer.

To forhold må jeg som landmand og organisationsformand også bruge sommeren til:

Som landmand må overveje min brug af husdyrgødning: I mange år har jeg aftaget husdyrgødning fra naboer – det er godt genbrug og recirkulering af næringsstoffer. Det må jeg nok ophøre med – med udsigt til regler, I har vedtaget og som rammer os midt i jeres sommerferie. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre i praktisk landbrug at nå de udnyttelsesprocenter af næringsstofferne, I nu forlanger. Det kan kun ske på papiret. Hvad skal der så blive af husdyrgødningen og den gode genbrug?

Som organisationsformand må jeg overveje hvilke yderligere retslige skridt Bæredygtigt Landbrug nu tvinges til at tage. Vi har en retssag mod Staten pga. forkert implementering af vandplanerne og krav om nytteløse efterafgrøder. Nu tvinges vi af jer til yderligere retslige skridt.

God sommer.

Indlægget har været bragt i en række medier her i blandt Maskinbladet.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.