Meget kvælstof er i orden, lidt er ikke i orden

BL støtter landmand Carl Lyngs i en absurd retssag, hvor han ikke må ændre sin produktion, selvom det vil betyde mindre udledning af kvælstof. En udledning på 1,8 kilo N er for meget, men 130 kilo N er i orden

Carl Lyngs 3

Græsset står flot og frodigt på skråningen i Thyholm. Men landmand Carl Lyngs kigger på det med en vis frustration. Det lille areal på ca. 5000 m2 er blevet omdrejningspunkt for en retssag, fordi han ikke må udvide sin bedrift på grund af det, som kommunen kalder et overdrev.

Området blev i 2010 udpeget som et paragraf 3-område, uden Carl Lyngs blev informeret. Det er blevet klassificeret som et næringsfattigt overdrev, hvilket gør, at der er særlige regler i forhold til udledning af kvælstof i området. Den atmosfæriske deposition fra Odgaard er på 2,5 kilo N om året, hvilket den gerne måtte være før udpegningen. Men efter udpegningen må den kun være på 0,7 kg N. Så nu kan Carl Lyngs ikke udvide sin produktion, selvom det vil sænke udledningen til 1,8 kilo.

”Det viser, hvordan fortolkningen af lovgivningen ikke har noget reelt formål i forhold til at gøre noget for naturen, men blot at træne embedsfolk i paragrafrytteri”, siger direktør i Bæredygtigt Landbrug, Hans Aarestrup.

Det virker for ham absurd, at Carl Lyngs gerne må gødske med 130 kilo N på området for at sætte gang i græsproduktionen. Dette har Carl Lyngs gjort gennem årtier. Så på den ene side, så har han et krav om at skulle sænke den meget lille kvælstoftilførsel fra luften, men samtidig må han altså smide langt mere end 100 gange så meget direkte på overdrevet.

”Det giver ingen mening, at Carl Lyngs ikke kan udvide sin bedrift, når det vil have en sænkende virkning på kvælstof. Området er blevet gødsket med store mængder kvælstof, længe før det blev klassificeret som næringsfattigt, så det virker som ren chikane”, siger Hans Aarestrup.

Området er nu et paragraf 3 område. Det skulle være hjemsted for en rig planteflora, men da kommunens folk var ude for at besigtige det, så kunne de ikke finde de påståede tilstedeværende arter, selvom de rent fysisk kravlede ihærdigt rundt i græsset, mens en undrende Carl Lyngs kiggede på det. Det mest spektakulære i situationen var, da en embedsmand gentagne gange trådte i en halvtør kolort og talte om, hvor fed mulden var.

Sagen skal for i Vestre Landsret i Viborg.

Du kan se en video fra det overdrev, der er sagens omdrejningspunkt HER:

Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.

Af Jens Sillesen, jsi@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.