Hvad vil Danmarks Naturfredningsforening?

Danmarks Naturfredningsforening har nu igen travlt med at kritisere landbruget og den livgivende Landbrugspakke – fremfor at tage vare på naturen

Peter Bohsen

Af Peter Bohsen Jensen, Bestyrelsesmedlem i Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug, Bygaden 25, Rårup, 7130 Juelsminde

Landbrugspakken gav landmændene adgang til mere kvælstofgødning. Det har betydet et væsentligt kvalitetsløft for dansk korn. Der er igen protein i kornet – planterne er nu så stærke, at de kan udvikle dybe rødder og opsuge næringsstoffer, lagre CO2, vinde over ukrudt – og de er så sunde, at anvendelsen af plantebeskyttelsesmidlerne kan minimeres.

Det vil Danmarks Naturfredningsforening nu igen have lavet om på – simpelthen fordi de ikke forstår de faglige sammenhænge.

Professor Jørgen E. Olesen, Aarhus Universitet, har flere gange udtalt, at det ikke er det nuværende gødskningsniveau på markniveau, der har afgørende betydning for udvaskningen. Normreduktion af gødningen er det dyreste virkemiddel til at reducere udledningen af kvælstof – og en regulering må ikke begyndes med det dyreste virkemiddel ifølge EU. Samtidig forekommer næringsstofudvaskningen fra landbruget i mindre omfang i de kritiske forårs måneder. Her kommer udledninger og overløb fra rensningsanlæg derimod i fokus. De udleder langt mere end det hidtil er erkendt.

Løsningen på de udfordringer, der måtte findes i vores miljø, er at måle derude i virkeligheden, så det præcist konstateres, hvor udledninger kommer fra og hvor en indsats skal sættes ind. Det vil være til gavn for både miljø og produktion.

Løsningen er også at både landbruget og vore rensningsanlæg får lettere adgang til at bygge minivådområder og andre foranstaltninger til at minimere udledningen – placeret der, hvor man kan måle, at der kommer næringsstoffer fra landbruget eller næringsstoffer, miljøfremmede stoffer eller organisk materiale fra rensningsanlæggene.

Er DN mere interesseret i at hetze landbruget fremfor at forbedre miljøet – når de tilsyneladende fravælger målinger og dermed konkret viden?

Indlægget er blevet bragt i en række medier herunder Maskinbladet og Nordjyske Stiftstidende.

2 kommentarer til “Hvad vil Danmarks Naturfredningsforening?”

  1. Albert Rasmussen

    DN er kun ude efter selvejet! Derfor angriber De vores livs nerve, kvælstof. Så dør vi langsomt.

  2. Tal fra Miljøstyrelsen viser, at landbruget står for omkring 60-70 procent af kvælstofudledningen, mens renseanlæggene står for cirka fem procent.

    Yderligere fem procent kommer fra havbrug, dambrug, industri og overløb, mens naturlig udvaskning fra jorden står for cirka 20 procent.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.