Spildevand ledt ud i naturen forgylder renseanlæg

Det har givet de danske kommunale renseanlæg en besparelse på over 300 mio. kr., at de hældte spildevand direkte ud i vandmiljøet

tema-spildevand

De seneste uger har den ene afsløring efter den anden vist, at der er et stort problem med udledning af urenset spildevand. Et problem, som Bæredygtigt Landbrug i adskillige år har forsøgt at få på den politiske dagsorden – fordi landbruget hidtil uretmæssigt er blevet udpeget som skurken i relation til renseanlæggenes forurening.

”Det er tilfredsstillende, at det er gået op for alle, at der er problemer med den måde, som vi behandler spildevand på i Danmark. Men vi har brug for en gennemgribende ’rensning’ af den måde, som området er reguleret på”, siger direktør i Bæredygtigt Landbrug, Hans Aarestrup.

Vanvittig økonomisk fordel

Her tænker han især på, at renseanlæg rent faktisk bliver belønnet økonomisk ved at hælde spildevand direkte ud i vandløb, søer og havmiljø.

”Det virker jo fuldstændigt vanvittigt, at renseanlæggene har en økonomisk interesse i at undlade at rense spildevand”, forklarer direktøren.

Når et renseanlæg renser spildevand, betaler det en afgift for de stoffer, der er tilbage i vandet. Det vil sige, at man betaler et beløb for hvert kilo kvælstof, fosfor og organisk materiale.

København er topscorer

Leder renseanlægget til gengæld spildevandet direkte ud, så skal det ikke betale. Ser man på de stoffer, som renseanlæggene har indberettet for deres overløb, så svarer det til, at de har sparet hele 334 mio. kr. i perioden 2014-2018.

Det bygger på, at afgifterne pr. kg er: Totalnitrogen 30 kr. pr. kg., totalfosfor 165 kr. pr. kg og organisk materiale opgjort som biologisk iltforbrug efter fem dage (BI5 modificeret) 16,5 kr. pr. kg.

Renseanlæggene i Københavns Kommune er således topscorer, da de på de fem år har sparet 127,7 mio. kr. i afgifter ved at udlede spildevand direkte i Øresund.

Kalder på politisk indgriben

Hvis spildevandet var blevet renset, ville det naturligvis have betydet en mindre mængde stoffer. Men der ville også være store udgifter til anlæggelse af bedre renseanlæg, der har kapaciteten til at rense de mængder spildevand, man modtager, samt driften af disse.

”Det er jo horribelt, at man kan spare penge ved at hælde spildevand direkte i naturen fremfor at rense det”, siger Hans Aarestrup.

Han mener, at det kalder på en politisk indgriben, at systemet er indrettet på denne måde.

Af Jens Sillesen, jsi@baeredygtigtlandbrug.dk

3 kommentarer til “Spildevand ledt ud i naturen forgylder renseanlæg”

 1. Når man bruger “bæredygtigt landbrug” som kilde, har man altid – i min optik – et problem, ja det er et problem med overløb, men er det kloak? Oftest nej.
  Kan overløb overhovedet sidestilles med landbrugets forurening/udledninger? Nej.
  Byer – de fleste af os – bruger milliarder på seperat kloakering, landbruget bruger kun penge på at klynke! Det er s.. ynkeligt!
  Dansk landbrug bidrager i runde tal med 2% til BNP hvilket i runde tal svarer til de 10 mia. landbruget modtager i tilskud.
  Kan dette NUL bidrag til vores nationaløkonomi, retfærdiggøre landbrugets negative påvirkning af vores miljø og manglende natur?

  1. J H Poulsen. Der er noget helt galt med dine tal. Alene eksporten fra landbruget udgør ca 92 milliarder. Fra hele fødevareklyngen 160 milliarder i eksportindtægt.
   Hertil kommer det indenlandske forbrug

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen