Overløb eller overløbere?

Miljøministeren bør stille krav til måling af spildevandsmængden ved overløb og ikke antal, for det begreb er kun opfundet for at dække over de massive udledninger – lyder det fra DF-lokalpolitiker

vand-land-skov-tina

Af Lars Folmann, byrådsmedlem og regionsrådsmedlem (Dansk Folkeparti) og formand for Faxe Forsyning

Der tales for tiden rigtig meget om overløb fra renseanlæg. Men hvad er et overløb egentligt?

Se, det kommer rigtig meget an på, hvem du spørger, og hvordan du spørger. Hvis du spørger mig eller en anden naiv sjæl, så er et overløb en hændelse, hvor et renseanlæg modtager så meget spildevand, at renseanlægget ikke kan følge med, og spildevandet passerer ud igennem anlægget og ender urenset i naturen, og den samlede udledte mængde er lig med overløbet.

Hvis du spørger i Miljøstyrelsen om, hvad et overløb er, så skal hændelsen vare i mindst fem minutter, og der skal være mindst fem timer imellem to hændelser, for at det skal tælle som to overløb.

Derudover så tæller hændelser, der sker fra ”nødoverløbspunkter”, ikke med. Kommunen, som giver tilladelsen til at udlede renset spildevand fra et anlæg, stiller normalt også vilkår om, hvor mange overløb der kan tillades. Dette angives typisk som ”ét overløb hvert 5. år”. Det vil sige, at hvis man har et overløb, der starter den 1. januar og slutter 31. december fem år senere, så har man i Miljøstyrelsens optik haft ét overløb, og vilkår i udledningstilladelsen er overholdt.

Mange lokale overløb

Andre steder indeholder udledningstilladelserne slet ikke vilkår eller krav til overløb.

På Haslev Renseanlæg i Levetofte har Faxe kommune ikke stillet krav til antal eller mængde af overløb, så der kan altså aldrig ske overløb, set med Miljøstyrelsens briller på, ud fra de data de modtager.

Men fakta i Levetofte er, at der i år 2020 og indtil nu har været 142 overløb og i alt udslip af 22 tusind kubikmeter urenset spildevand til Susåsystemet. Men ved Faxe Forsyning har vi altså ikke overtrådt vilkårene i vores udledningstilladelse, for så vidt angår overløb.

Siden 2001 har der ikke været måling af mængden af overløb, selvom det er et vilkår i udledningstilladelsen, og dette blev først foranstaltet ved min tiltræden og sat i drift i februar 2019, og derfor kan jeg nu fremlægge disse tal.

Ovenstående idioti viser med alt tydelighed, at embedsmændene i Miljøstyrelsen og kommunerne i fællesskab prøver at forhindre, at borgere og lokalpolitikere får viden om tingenes faktiske tilstand, og der skete først noget i Miljøministeriet sidste år, samtidig med at jeg pressede på for at få orden i sagerne i Faxe kommune.

Skal det virkelig være op til kommunerne?

Miljøminister Lea Wermelin så sig i august sidste år nødsaget til at tage tingene alvorligt og lovede at rette op på forholdene. I lang tid skete der ikke en skid, men spildevandsskandalen i København er kommet miljøet til hjælp, og alle øvrige partier presser nu på for at få ændringer i forvaltningen af området.

Jeg mener, at miljøministeren skal stille krav til måling af spildevandsmængden ved overløb og ikke antal, for det begreb er kun opfundet for at dække over de massive udledninger. Vi har brug for disse tal, hvis vores indsatser skal kunne målrettes. Og måske hun skulle overveje at lade Miljøstyrelsen være tilladelsesmyndighed, når nu ikke kommunerne kan finde ud af at holde skæg og snot hver for sig, og endelig skal hun forlange, at der skal måles på alle udledninger, herunder også ”nødoverløb”.

Loven er ikke overholdt

Jeg ved, at Faxe Forsyning har afleveret de overløbsdata, de ligger inde med, men at disse data ikke er tilgået Miljøstyrelsen, som loven foreskriver. Jeg ved også, at bestyrelse og medarbejdere ved Faxe Forsyning arbejder målrettet på at få alle data og viden indsamlet og belyst således, at Faxe kommune bliver i stand til at udarbejde en ny og god spildevandsplan, der sigter mod at skabe de bedste rammer for naturen og samtidig få mest muligt miljø ud af borgernes penge.

Kommunalbestyrelsen i Faxe kommune bør stille de ansvarlige chefer til regnskab for den årelange slendrian, de har udvist, i forhold til den myndighedsopgave, de har fået deres gode hyre for at håndhæve.

(Indlægget er også sendt ud som læserbrev til diverse medier, du kan eksempelvis læse versionen på Faxenyt.dk HER. Skribenten har givet tilladelse til, at teksten gengives på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside).

2 kommentarer til “Overløb eller overløbere?”

 1. Carsten Dyhr-Nielsen

  Som byrådsmedlem har man selv ansvar for at prioritere investeringer gennem sit budget. Man så sørge for at afsætte penge til regnvandbassiner, men det har naturligvis været svært når blå blok (som inkludere skribentens eget parti) årligt har skåret ned på kommunernes budgetter i en meget lang periode. Men med den nuværende røde regerings åbning, så må han gribe fat i læderet og spytte penge i nye anlægsarbejder. Overløb forsvinder ikke med målinger…

  1. Forsyningsselskabernes økonomi og anlæg er totalt adskilt fra den kommunale og forsyningsselskabet skal drives efter “hvile i sig selv” princippet og må ikke generer kapital.
   Forsyningsselskaber kan kun agerer ud fra den kommunale spildevandsplan, men hvis de belastningsopgørelser kommunalbestyrelsen modtager ikke indeholder korrekte data om overløb, så bliver indsatsen mod overløb jo ikke prioriteret i spildevandsplanen for der er jo ikke problem. Til din orientering er klimasikring en kommunal anlægsopgave, der skal finansieres over kommunekassen og ikke af forsyningsselskabets kunder.
   Dit patsindlæg er uden hold i fakta og et surt opstød mod noget du ikke forstår, blot fordi vi ikke har samme politiske overbevisning.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.