Kommunernes ansvar for vores vandløb

Hvis kommunerne ikke efterlever regler, kan de gøre sig skyldige i bevidst oversvømmelse, skriver bestyrelsesmedlem i Bæredygtigt Landbrug

vandløb-høj-vandstand

Af Peter Bohsen Jensen, bestyrelsesmedlem i Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug, Bygaden 25, Rårup, 7130 Juelsminde

Kommunerne har et stort ansvar overfor kvaliteten af vores vandløb.

To punkter har her særlig interesse: Vandløbsvedligeholdelse samt vandkvalitet.

I de regnfulde efterårs- og vintermåneder var der stor fokus på de mange oversvømmelser – specielt ved Gudenåen. Mange huse, veje, haver og marker blev oversvømmet både ved Gudenåen og andre steder.

Også en hel del gode eksempler

Der var også mange vandløb, der ikke løb over deres bredder – der var nemlig skåret grøde og renset op i et tilstrækkeligt omfang, så vandføringsevnen ikke blev reduceret. Det gælder bl.a. i Hedensted Kommune, i Nørreå og Åkær Å i Jylland, Værebro Å på Sjælland samt flere vandløb i Nordfyns Kommune og på Lolland. Det er eksempler til efterfølgelse.

Kommunerne er ansvarlige for vandløbsregulativerne, der skal sikre vandføringsevnen. Disse regulativer trænger til et eftersyn – efter at Bæredygtigt Landbrug i maj påviste, at regulering og vedligehold af Gudenåen foregår på et tvivlsomt grundlag. Og ikke nok med det: Oversvømmelserne langs Danmarks længste vandløb er vedtaget politisk i år 2000, da man vedtog et nyt regulativ, der tillod en betydelig reduktion i åens vandføringsevne. Mon det er det eneste sted, det er foregået?

Naturvandløbsregulativer er f.eks. ugyldige, hvis de ikke har krav til skikkelsen eller vandføringsevnen. Det skal kommunerne efterleve, ellers gør de sig også skyldige i bevidst oversvømmelse.

Fokus på spildevand

Samtidig er spildevandsdebatten blusset op – med fokus på bl.a. regnbetingede overløb fra rensningsanlæg. Miljøstyrelsen oplyser, at der findes cirka 4.500 overløbsbygværker placeret enten på selve renseanlæggene eller på kloakledninger, der leder spildevandet til et af Danmarks i alt 746 renseanlæg. Overløb sker specielt i regnfulde perioder. Vandmiljøet er særligt følsomt i forårs- og sommerperioden. I denne periode er udledningen fra landbruget minimal, idet de voksende afgrøder her spiser næringsstofferne.

Hvor meget der udledes, vil jeg ikke komme ind på, idet Miljøstyrelsen selv erkender, at der kan være flere hundrede procent usikkerhed på beregninger af den årligt udledte mængde af næringsstoffer.

Få nu målt på de udledninger

Der er blot at sige: Få nu målt på de udledninger, få styr på tallene – og få først og fremmest styr på de udledninger, der kommer i de følsomme perioder i forår og sommer.

Landmanden bliver reguleret hårdt og tager sin del af ansvaret for miljøet – kommunerne burde også tage ansvar for deres handlinger.

(Indlægget har også været bragt som læserbrev i diverse medier, du kan eksempelvis læse Effektivt Landbrugs onlineudgave HER).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.