Oversvømmelser langs Gudenåen er politisk bestemt

Chokerende læsning, lyder det fra Bæredygtigt Landbrugs direktør om rapport, der afslører bevidst mislighold af åen

vandløb-høj-vandstand

Regulering og vedligehold af Gudenåen foregår på et forkert grundlag. Og ikke nok med det: Oversvømmelserne langs Danmarks længste vandløb er vedtaget politisk i år 2000.

Dét kan Bæredygtigt Landbrug afsløre efter at have bestilt en rapport, der gennemgår regulativet for den østjyske å.

”Vi havde selvfølgelig håbet, at rapporten kunne grave ny viden frem om, hvorfor det er gået så galt, som det er omkring Gudenåen. Men vi havde ikke forventet at finde en køreplan for, hvordan myndighederne helt bevidst har vedtaget et mangelfuldt regulativ med det formål, at området forsumpes, uden at borgerne skal have erstatning. Det er godt nok chokerende læsning”, siger Bæredygtigt Landbrugs direktør Hans Aarestrup.

Myndighederne kendte konsekvenser

Rapporten konkluderer bl.a., at ”…vandføringsevnen i Gudenåen er forringet betydeligt som følge af 2000-regulativet”, og at ”undersøgelsen dokumenterer, at den i 2000-regulativet anvendte teoretiske skikkelse tillader en så betydelig reduktion i vandløbets vandføringsevne, at 2000-regulativet reelt set var en regulering af vandløbet efter lovens § 16.”.

Vandløbsmyndighederne var således fuldt ud bekendt med konsekvenser og følgevirkninger af 2000-regulativet, hvilket fremgår af nedenstående citater fra regulativets redegørelse (afsnit 6.1):

Beregningerne viser, at oversvømmelse af vandløbsnære arealer allerede vil ske ved almindelige nedbørssituationer, og at større dele af de tilgrænsende arealer vil blive oversvømmet ved median-maksimum, der over en længere årrække i gennemsnit vil forekomme hvert andet år… På strækningen fra Silkeborg til Tange Sø vil ca. 20 % af venstre brink og ca. 30 % af højre brink blive udsat for oversvømmelse hvert år. Dette afspejles af de vandløbsnære arealer, der er præget af planter, som er tolerante over for periodiske oversvømmelser”.

Oversvømmelser var ingen overraskelse

Oversvømmelserne i 2019 og 2020 kommer altså ikke som en overraskelse men er resultatet at det regulativ, der blev vedtaget i år 2000.

Rapporten konkluderer også, at hvis regulativet i år 2000 var lavet på baggrund af opmålinger fra 1997, havde man allerede i 2011 skullet foretage en oprensning som følge af vandstigningen.

Nu må borgmestrene tage affære

Hans Aarestrup har sendt rapportmaterialet til de fire borgmestre, i hvis kommuner regulativet er gældende – og bedt dem om at tage affære.

”Borgmestrene har måske hidtil kunnet fraskrive sig ansvar for oversvømmelserne ved at henvise til regulativet. Men når regulativet er blevet til på forkerte forudsætninger, og de er vidende om det, vil borgerne naturligvis have en god sag, når de sender erstatningskrav for oversvømmelser videre til kommunekassen. Derfor er jeg ret sikker på, at man nu vil sætte sig sammen i de fire kommuner og få løst problemerne”, lyder det fra Bæredygtigt Landbrugs direktør.

(Ovenstående er også udsendt som pressemeddelelse).

Du kan læse hele rapporten HER.

Du kan læse bilagene via links herunder:

Bilag 1.

Bilag 2.

Bilag 3.

Bilag 4.

Bilag 5.

Bilag 6.

Bilag 7.

Bilag 8.

Bilag 9.

Bilag 10.

Bilag 11.

Bilag 12.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

1 kommentar til “Oversvømmelser langs Gudenåen er politisk bestemt”

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen