Alle sigtelser er frafaldet i Lille Vildmosesagen – men den utrolige sag fortsætter

Endelig – over et halvt år efter at 33 fredelige landmænd blev tilbageholdt en solskinsefterårsdag i Lille Vildmose og i salatfade kørt til politistationen i Aalborg – er de enkelte sigtelser, der blev rejst den dag, nu frafaldet

annemarie-1

Politiet har efter et halvt års betænkningstid opgivet at rejse sigtelse i forbindelse med tilbageholdelsen af folk på Kongstedlunds jord den 20. oktober.

Den besked er fremsendt direkte til de få personer, hvor sigtelsen indtil nu er blevet opretholdt.

Det begyndte ellers så fredeligt:

En solskinsdag i oktober 2019, hvor over 200 landmænd, naboer og andre besøgte Lille Vildmose og Kongstedlund for at se, hvad der egentlig foregik ude i mosen – se artikler HER, HER og HER.

Jorden er ikke kommunens ejendom

Aalborg Kommune havde længe – under politibeskyttelse – arbejdet med et naturgenopretningsprojekt på privat ejendom. Ejere og kommune var ikke blevet enige om prisen på jorden. Derfor var og er jorden stadig landmændenes ejendom.

Alligevel arbejdede kommunen på et kommunalt projekt i dette Natura 2000-område på landmændenes jord. Det foregik under politibeskyttelse – og ejerne var af politiet efter kommunens forlangen blevet forment adgang til deres egen jord. Det var den situation, de mange gæster skulle se på hin minderige søndag.

Det endte knap så fredeligt, som det begyndte.

Flere af de tilstedeværende blev tilbageholdt, og politiet fragtede 33 af de fredelige landmænd fra marken på Kongstedlund til Politigården i Aalborg. Det foregik i salatfade, der var ankommet langt ud i marken med udrykning. Der blev rejst sigtelse imod enkelte af deltagerne for ”at have lagt personer under udførelse af offentligt erhverv hindringer i vejen”.

De fleste af de tilbageholdte blev sluppet ud fra politistationen efter nogle timer uden sigtelse.

Landmændene havde retten på deres side

Nu et halvt år efter er de rejste sigtelser – selvfølgelig – og heldigvis frafaldet.

Det vil sige, at samtlige sigtelser er opgivet, og ingen personer nu er sigtet i forbindelse med besøget på Kongstedlund.

Selvfølgelig havde landmændene ret til at færdes på egen jord.

Selvfølgelig havde landmændene ret til at have gæster på deres jord.

Formanden for Bæredygtigt Landbrug, Flemming Fuglede Jørgensen, og hans hustru var blandt de tilbageholdte den dag. Det fortalte han om på Bæredygtigt Landbrugs generalforsamling.

Formanden undrer sig over, at han og andre blev kørt til stationen i salatfade og afhørt – fordi de havde støttet kollegaer i deres legitime krav om at måtte færdes på deres egen jord.

Han undrer sig over, at politiet beskytter kommunens hårdhændede fremfærd imod ejendomsretten.

”Det har intet med en retsstat at gøre. Det er en politistat, når offentlig myndighed og politi sammen går imod borgeres legitime ret”, sagde Flemming Fuglede Jørgensen på generalforsamlingen.

Bæredygtigt Landbrug støtter fortsat op om sagen – for den er jo ikke slut med frafaldet af sigtelser, og formanden er stadig indigneret over oplevelsen.

Krænket retsfølelse

Aalborg kommune har ifølge de involverede misbrugt Nordjyllands Politi. Kommunen har således været medvirkende til, at der er brugt op mod 2000 politi-timer ude i mosen – for at holde ejerne væk fra deres retmæssige ejendom.

Uden nogen som helst årsag.

”Det er ikke spor behageligt at blive behandlet som en forbryder, når man ikke er det. Det har krænket min retsfølelse. Vi var og er ikke forbrydere. Vi er borgere, der holdt på vores ret. Er det nu en forbrydelse?”, spørger Flemming Fuglede Jørgensen stadig – uden at have fået svar.

Sagen er ikke slut

Sagen er ikke slut endnu.

Aalborg Kommune har stadig ikke betalt prisen for den landbrugsjord, de uberettiget har inddraget til at lave naturprojekt på.

Det er uenighedens kerne: Lodsejerne har ikke noget imod, at kommunen laver et naturprojekt – på deres egen kommunale jord. De er også villige til at sælge jord til kommunen – men de vil betales for den jord på linje med den pris, landbrugsjord i området ellers sælges til.

Derfor fortsætter sagen. Den skal i Overtaksationskommissionen i juni måned.

At være involveret i en sag med det offentlige tager tid – uendelig lang tid. Det slider på alle – derfor var meddelelsen om, at sigtelserne blev frafaldet en god opmuntring på vejen.

Bæredygtigt Landbrug glæder sig med de involverede og følger fortsat sagen tæt.

Af Anne-Marie Glistrup, amg@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen