Peter Kiær: Intensivt landbrug er en forudsætning for plads til naturen

Bæredygtigt Landbrugs bestyrelsesmedlem deltog mandag formiddag i en radiodebat om blandt andet landbrug og natur

kiaer

Fylder landmændene og deres marker alt for meget i Danmark? Må dyr og insekter vige for landbruget?

De spørgsmål stillede værten Gitte Hansen, da P1-programmet Ring til Naturen blev sendt mandag sidst på formiddagen. Med udgangspunkt i den aktuelle tv-serie Vilde Vidunderlige Danmark blev der sat fokus på udvalgte og truede dyrearter og ikke mindst behovet for biodiversitet i det åbne land.

Danmarks Naturfredningsforenings præsident Maria Reumert Gjerding udtalte forudsigeligt nok, at der ifølge hende både opdyrkes og drænes for meget i Danmark, og at flere landbrugsarealer bør omdannes til natur.

”Og så bør vi producere mad til mennesker i stedet for foder til dyr”, lød det fra Maria Reumert Gjerding – med henvisning til den store svineproduktion her til lands.

Hvor skal svinene så produceres?

Hvad hun ikke svarede på i dén forbindelse, var, hvor dette svinekød – der jo efterspørges på det internationale marked – i stedet skal produceres?

”Vi har her i Danmark en af de mest klimavenlige svineproduktioner i verden”, som landmand og bestyrelsesmedlem i Bæredygtigt Landbrug, Peter Kiær, efterfølgende forklarede.

Tiltag hjemme på Midtsjælland

Peter Kiær understregede i radioprogrammet, at der bør gøres meget mere for at hjælpe de truede dyrearter. Hjemme på sin egen bedrift lidt udenfor Ringsted harver han eksempelvis i stedet for at bruge plov – hvilket giver masser af biodiversitet i jorden – ligesom han skaber såvel læhegn som vandhuller. Derudover har den midtsjællandske landmand i år etableret dobbelt så mange blomsterstriber på markerne sammenlignet med sidste år.

Han pointerede dog også, at det absolut ikke gavner hverken natur, biodiversitet eller truede dyrearter at føre krig mod moderne landbrugsdrift:

”Vi er jo forpligtet til at producere fødevarer med de forhold, vi har her i Danmark. Og intensivt landbrug er en forudsætning for, at der er mere plads til naturen og de truede arter”, sagde Peter Kiær.

Sebastian Klein enig

Her erklærede naturformidler og dyrenørd Sebastian Klein sig enig, selv om også tv-kendissen generelt ønsker sig flere, større og mere sammenhængende naturområder i Danmark:

”Vi skal have mest muligt ud af den landbrugsjord, vi har”, forklarede Sebastian Klein.

Fritidslandmand med kirkeugle-herberg, Lasse Olsen, vildtkonsulent fra Nationalpark Thy, Tommy Hansen, samt projektleder på Naturhistorisk Museum i Aarhus, Emil Skovgaard Brandtoft, deltog ligeledes i programmet – som du selv kan høre via linket HER.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen