Økologi kræver store ekstraarealer

Hvis produktionen i dansk landbrug blev omlagt til økologi, ville der ikke være plads til meget andet, hvis vi skulle producere den samme mængde fødevarer

placeholder_169

Dansk landbrug fyldte i den seneste opgørelse fra 2016 i alt 61,1 % af Danmarks areal.

Produktionen har været støt stigende, selvom arealet har været konstant faldende. Verdens befolkning er stigende, og som i Danmark så spiser den enkelte person mere. Behovet for fødevarer er stigende, så hvis det skal dækkes, så skal landbruget enten blive mere effektivt, bruge mere plads eller gøre begge dele.

”Bliver produktionen flyttet til udlandet, vil den være dårligere for klimaet, fylde mere, og dermed vil den også være dårligere for biodiversiteten”, siger direktør i Bæredygtigt Landbrug, Hans Aarestrup.

Kræver endnu mere plads i udlandet

Når der tages landbrugsjord ud af produktion i Danmark, og produktionen dermed bliver mindre, vil det medføre behov for nye landbrugsarealer andre steder i verden. Disse vil som udgangspunkt være større, da de lande ikke vil have samme gode landbrugsklima som i Danmark, samme jordbund og samme veluddannede landmænd.

Her er debatten om økologi relevant, da økologien producerer mindre pr. areal. Et større landbrugsareal vil naturligvis medføre et større pres på biodiversiteten, men hvor meget betyder en omlægning i behovet for ny landbrugsjord?

Danmarks Statistik har opgjort høstudbyttet for en række afgrøder, og statistikken viser, hvor stor forskel, der er på de to landbrugsformer. Tallene fremgår af tabellen nedenfor:

Afgrøde (høstudbytte) Konventionelt Økologi Mindre prod. i økologi Ekstra arealbehov
Vårbyg, hkg. pr. ha 52,8 34,3 -35,0 % 54 %
Hvede, hkg. pr. ha 74,0 35,8 -51,6 % 107 %
Ærter, hkg. pr. ha 42,9 27,6 -35,7 % 56 %
Raps, hkg. pr. ha 36,5 15,7 -56,9 % 132 %
Kartofler, hkg. pr. ha 296,3 124,6 -57,9 % 138 %
Industrikartofler, hkg. pr. ha 451,1 195,9 -56,6 % 130 %

Så arealbehovet ville altså stige mellem 54 % og 138 % alt efter afgrøde. Det er vel at mærke, hvis det var sådan, at produktionen blev flyttet til marker af tilsvarende kvalitet i Danmark. Det vil ikke være tilfældet, da vi næppe kommer til at se en udvidelse af landbrugsarealet i Danmark.

Økologien har helt bestemt sin plads

”Landbruget producerer det, som kunderne efterspørger, og derfor er det også fint, at vi producerer økologiske varer. Det har helt bestemt sin plads i dansk landbrug, men det vil give store problemer, hvis vi kun skulle producere økologi”, siger Hans Aarestrup.

Der er undersøgelser, der viser, at folk, som spiser økologi, spiser mindre end folk, der ikke gør. Det er naturligvis ikke, fordi økologi mætter mere, men fordi der er en stor forskel på de to grupper.

På verdensplan bruger vi omkring 11-12 % af jordens landareal til landbrug. Det inkluderer alle landarealer som Antarktis og Sibirien.

Læs også om økologerne, der får en halv gang mere i tilskud end konventionelle bønder – via linket HER.

Og HER kan du selv blive klogere på statistikkerne.

Af Jens Sillesen, jsi@baeredygtigtlandbrug.dk

1 kommentar til “Økologi kræver store ekstraarealer”

  1. Den gode hr Jens Sillesen har lige fortalt jer at hvis i kræver for meget økologi så dør vi alle sammen af af sult.
    Der burde næsten rejses et monument over alle de konventionelle avlere og deres tilhængere som næsten helt uegennyttig og på eget initiativ har sat sig nøje ind i alle tænkelige, utænkelige og hypotetiske ulemper ved økologi og besluttet at bruge deres tid på at udbrede deres dystre visioner for deres succesfulde økologiske konkurrenter:
    Uden rigeligt med kvælstof, antibiotika og pesticider ender jordens befolkning i en forkrænkelig global sult og forurenings katastrofe.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen