Økologer får en halv gang mere i tilskud

I 2018 fik den økologiske heltidslandmand godt 300.000 kr. mere i tilskud end den konventionelle. Det gjorde forskellen på bundlinjen hos de to former for landbrug

Klaus Åge, økologisk planteavler

Økologiske landmænd får mere i økonomisk støtte.

Det viser den årlige opgørelse fra Danmarks Statistik over landbruget og dets økonomi ikke overraskende.

En konventionel heltidslandmand fik i gennemsnit i 2018 et samlet tilskud på 500.112 kr., mens en økologisk landmand fik 808.300 kr. Det er en forskel på 308.188 kr. eller 62 %.

Resultaterne er naturligvis ikke overraskende, da en økologisk landmand som udgangspunkt kan få de samme tilskud som en konventionel landmand, og derudover kan han få penge fra de økologiske støtteordninger.

De ekstra tilskud, som økologerne får, er især økologitilskuddet – 228.574 kr. – der som bekendt betyder, at økologerne bliver pålagt en række restriktioner i forhold til dyrkningen.

Konventionelle landmænds tilskud inkluderer 8.156 kr. til målrettede efterafgrøder. Dette tilskud modsvares af et krav om etablering af disse efterafgrøder.

Hvilken betydning de offentliges krav om køb af økologi mange steder har på priserne og dermed på indtægterne fremgår ikke.

Resultatet var det samme

Den økonomiske støtte har naturligvis betydning for bundlinjen. Sætter man dette tilskud i forhold til driftsresultatet før ejeraflønning, viser det, at de to former for landbrug i sig selv var næsten helt lige.

De konventionelle landmænd fik et resultat på 145.223 kr., mens økologerne fik et på 462.406 kr. Trækker man tilskuddene fra, så ender de begge på et underskud på henholdsvis 354.889 kr. (konventionelt) og 345.895 kr. (økologisk).

Baggrunden for de negative tal er, at året 2018 var et ekstremt hårdt år for dansk landbrug. Det var præget af en meget langvarig tørke og lave svinepriser. Så det er ikke overraskende, at året endte med et decideret minus for danske landmænd.

Det var forhold, der ikke bare ramte i Danmark, men i størstedelen af Europa. Så det var en generel tendens i mange europæiske lande.

Tallene i 2017 for driftsresultatet før ejeraflønning, men med støtten trukket fra, var til sammenligning 429.031 kr. i overskud for konventionelt landbrug og 288.667 kr. for økologisk landbrug. Så uden støtte var de konventionelle landmænd bedst.

Støtten var på 816.007 kr. til økologerne og 525.492 kr. til de konventionelle. Så bundlinjen blev i sidste ende omkring 150.000 kr. bedre for økologerne.

Tallene vil tippe i de konventionelles favør

Selvom der ikke bliver ændret på tilskuddene, så er forventningen, at tallene i 2019 og 2020 vil tippe i de konventionelle landmænds favør. Svinenoteringen er steget meget kraftigt i løbet af 2019 og holder et højt niveau i år.

Økologiske heltidslandmænd har gennemsnitligt 207,8 hektar, mens de konventionelle gennemsnitligt har 192,0 hektar. Det er otte procent mere. Samtidig er støtten til de økologiske landmænd klart større.

Så ser man det i forhold til størrelsen på landbrugene, så får en økolog altså omtrent en halv gang mere i tilskud i forhold til en konventionel landmand.

Generelt ligger Danmark i den lave ende i forhold til tilskud, når man sammenligner med andre lande i EU og i forhold til OECD generelt. I forhold til produktionen ligger dansk landbrug på omkring 2/3 af gennemsnittet i EU og i OECD, der ligger på niveau med hinanden.

Du kan se statistikkerne HER.

Af Jens Sillesen, jsi@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.