Meget svært at vinde sager mod stat eller kommune

Juraprofessor mener, at vi kan lære af andre lande, hvor dommeren har et ansvar for at søge sandheden

dommerhammer

I Danmark har dommeren ikke et selvstændigt ansvar for sagsopklaringen i retssagerne mod det offentlige – i modsætning til forvaltningsdomstolene i Sverige, Tyskland og Frankrig. I disse lande har dommeren en særlig undersøgelsespligt og et egentligt ansvar for at nå frem til sandheden i sagen.

”Det er derfor et presserende spørgsmål, om det er foreneligt med retsstatens grundprincipper, at der ikke føres nogen uafhængig kontrol med det offentliges embedsmænd og advokater, når disse optræder på vegne af myndigheden ved domstolene”, siger professor Frederik Waage til hjemmesiden Indblik.net.

Måske er det derfor, det er så svært for den almindelige dansker at få sin ret, hvis han eller hun anlægger sag mod stat eller kommune. Kun 10 procent, der sagsøger det offentlige i eksempelvis skattesager, ender med at vinde sagen, når den har været igennem to eller tre retsinstanser.

Du kan læse hele artiklen på Indblik.net via linket HER.

Hjemmesiden Indblik.net sætter dagligt fokus på blandt andet det offentliges anvendelse af skatteborgernes penge, den enkelte borgers frihed i forhold til stat og kommune, årsagen til klimaforandringerne, det private erhvervsliv som selve grundlaget for velfærdsstaten – samt på målinger/følelser i relation til regulering af landbruget.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen