Massescreening: Er det lossepladspesticider?

Miljøstyrelsens massescreening af pesticider indikerer, at et specialdepot for forurenet jord er utæt, og/eller en kommunal losseplads lækker forurening ud i grundvandet. Kommunen og ejeren af specialdepotet har aldrig etableret den pålagte monitering af området

sillesen-foto-1

Landbruget blev udråbt til synderen, da resultaterne for massescreeningen for pesticider blev offentliggjort. Men en gennemgang af resultaterne viser, at det i flere tilfælde er andre, som er skyld i fundene.

Specielt boring DGU nr. 190.273 påkalder sig opmærksomhed. I de mere end 109.000 analyser for nye stoffer var der kun 12, der var over kravværdien på 0,1 mikrogram (milliontedel gram) pr. liter. Heraf står boring 190.273 for de fire.

Det drejer sig om Mechlorprop (0,599 µg/l), Amitrol (0,11 µg/l) Mechlorprop-P (0,27 µg/l) og Metaldehyd (0,31µg/l). Derudover blev der fundet Dichlorprop-P og 2C6MPP.

Fund af mange stoffer i ”høje” koncentrationer er en meget stærk indikator på, at det er en punktkilde, der er tale om. Der er tidligere fundet pesticider i boringen. I februar 2018 fandt man hele 1,5 µg/l 4-CPP.

Ingen monitering trods påbud

Boring 190.273 ligger i Jyderup Skov ved Vig i Odsherred Kommune. Der er skov i mere end 500 meter i alle retninger, og pesticiderne har ikke haft nogen naturlig anvendelse i det direkte nærområde.

Til gengæld ligger Vig Specialdepot under en kilometer fra boring 190.273. Boringen ligger sydvest for specialdepotet, og ifølge et notat fra 2019 udarbejdet af Odsherred kommune skulle grundvandsstrømmen gå i netop denne retning.

Specialdepotet blev anlagt i en tidligere grusgrav og blev anvendt i perioden 1995 til 2009 brugt til deponering af det, der angiveligt kun skulle være rent eller lettere forurenet jord. Lossepladsens udgravning nåede, som det kan ses af fotoet til artiklen, ned i de vandførende lag. Specialdeponiet er etableret nordvest for og umiddelbart op ad Vig Losseplads, som har fungeret i perioden fra 1961 til 1991. Der er altså tale om to potentielle kandidater til at være den forurenende punktkilde.

Selvom ejerne af specialdepotet – RGS Nordic – i 2006 fik et påbud om at etablere moniteringsboringer på Vig specialdepot, skete dette aldrig. Det fremgår af et notat fra 2019 udarbejdet af Odsherred kommune. Der har derfor ikke været nogen overvågning af, hvad der rent faktisk trækker ud fra depotet.

Årsagen til den manglende etablering skyldes ifølge en tilsynsrapport fra Miljøstyrelsen 2017 en uenighed mellem kommunen og RGS Nordic (tidligere RGS90): ”Boringerne er aldrig blevet etableret, da der ikke har kunnet opnås enighed mellem kommunen og RGS90. RGS90 ønsker ikke at monitere på evt. forurening fra den gamle losseplads”.

På det tidspunkt var der altså allerede gået mere end 10 år, uden etablering af disse moniteringsboringer. Miljøstyrelsen skriver endvidere:

”I forbindelse med en fremtidig beslutning om og evt. hvornår depotet kan overgå til passiv tilstand, oplyste Miljøstyrelsen, at det kan være nødvendigt at monitere på depotets bidrag til evt. grundvandsbelastning”.

Man anser altså, at der er en risiko for grundvandet i området.

Brønde uden ejer

Efter specialdepotet ophørte med at modtage jord i 2009, slutafdækkede man det i 2010 med 0,5-0,6 meter ren jord. Selvom der ikke er etableret moniteringsboringer, så afslører tilsynsrapporten det mystiske forhold, at der er tre brønde på det tidligere affaldsdepots sydvestlige område. Tæt på er der boret mindre huller, hvor der er fire PVC-rør ned i undergrunden. Der er altså lavet huller ned mod grundvandet, men i tilsynsrapporten angiver RGS Nordic, at de ikke ved, hvor disse brønde eller PVC-rør kommer fra.

Firmaet Bioteknisk Jordrens Soilrem A/S i Kalundborg, der havde tilladelse til at deponere jord på specialdepotet i Vig, blev i 2001 overtaget af DSV. Firmaet var det største af sin art i Danmark.

Hvorvidt de fundne pesticider kommer fra kommunens losseplads eller specialdepotet er ikke muligt at afgøre. Det kræver, at der bliver lavet de i 2006 påbudte moniteringsboringer, og at der laves analyser. Mængderne og antallet af stoffer udelukker dog, at der er tale om pesticider, der kommer fra landbruget.

Notat fra Odsherred Kommune.

Tilsynsrapport fra Miljøstyrelsen.

Øverste foto: Arial/Dansk Luftfoto.

Af Jens Sillesen, jsi@baeredygtigtlandbrug.dk

3 kommentarer til “Massescreening: Er det lossepladspesticider?”

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.