Så rens da de vandløb op!

Nej, det er ikke borgernes eget ansvar – lyder det fra Bæredygtigt Landbrugs næstformand om oversvømmelser

Gustav Garth-Grüner

Af Gustav Garth-Grüner, næstformand i Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug, Sandbygård, Glumsø

I weekenden blev flere byer igen – specielt i Vestjylland – ramt af oversvømmelser.

Kommunerne fralægger sig ansvaret, de kan ikke gøre mere. Det er borgernes eget ansvar, lyder det. I stedet drømmer kommunerne om vandparkeringspladser opstrøms. Når de er fyldte, vil der ske nøjagtigt det samme som i dag – hvor markerne er som en våd svamp: Vandet vil fortsætte i store masser ned ad og ud af vandløbet.

Den eneste metode til at holde vandet væk fra bredden er at give plads til vandet. Vore vandløb er en infrastruktur, der skal vedligeholdes som al anden infrastruktur. Vandløbene har været misligholdt af ideologiske årsager i mange år. I Værebro Å på Sjælland og i Nørreåen med tilløb til Gudenåen er der nu renset op, så dér kan vandet endeligt komme væk.

I stedet for at sætte byer, huse, veje, parkeringspladser, natur og marker under vand – så rens da de vandløb op – så vandet kan komme væk. Jo før, jo bedre.

(Indlægget har også været bragt som læserbrev i diverse lokale og regionale medier samt landbrugsaviser, du kan eksempelvis læse Horsens Folkeblads udgave HER samt Maskinbladets onlineversion HER).

12 kommentarer til “Så rens da de vandløb op!”

 1. Søren Grothe Petersen

  Jo endnu mere oprensning, udretning og uddybning af vandløbene, jo hurtigere kommen vandet ned til kystbyerne og skaber oversvømmelser.
  Jeg er ikke sikker på, at beboerne i de vandplagede byer deler Gustav Garth-Grüner, næstformand i Bæredygtigt Landbrugs synspunkt.
  Vi skal klimasikre vores byer ved at holde vandet så meget som muligt tilbage i oplandet ved bl.a. at fjerne drænrør og lukke drængrøfter på lavbundsjordene i forbindelse med udtagning af lavbundsjordene. – Og det kan ikke gå for hurtigt.
  Læserbrevet efterlader desværre et indtryk af dansk landbrug, som et erhverv, der kun vil varetage egne interesser på bekostning af bysamfundene.

  1. Forkert Søren. Vandet skal ud i havet så hurtigt som muligt. Manglende oprensning medfører stigende vandspejl i vandløbene og udløser oversvømmelser i områderne op til vandløbet. Start med at oprense vandløbet fra udløb i havet og videre opstrøms. Det er løsningen.

   1. Anton Møller Du har fuldstændig ret.
    Folketinget bør ændre de fysiske love omgående og indføre et forbud mod højvande i havet, måske et krav om lavvande var bedre.
    BL. bør omgående sagsøge Isaac Newton og Archimedes, der har udtalt uden at have gået på landbrugsskole.

  2. Et typisk bysvar/påstand. Der er ikke blevet drænet i mange år i landbruget, men byerne bliver konstant udvidet med store mængder vand fra befæstede arealer/tagvand og spildevand, der ledes ud i vandløbene. Så krav om at parcelhuse skal nedsive deres tagvand i egen have nytter som en “dråbe i havet”.

   1. Søren Grothe Petersen

    “Der er ikke blevet drænet i mange år i landbruget” Næ, man har forsømt at udvise “rettidig omhu” og vedligeholde dræn. Seges har beregnet at omkring 400.000 ha trænger til at blive omdrænet. Mon ikke det er her, der står vand i øjeblikket??
    Men i stedet for at feje for egen dør, skælder man ud på kommunerne, og beskylder dem for dårlig vedligeholdelse. Ynkeligt!!

 2. Morten Lauge Fejerskov

  Kære Gustav. Bevidstløs oprensning hjælper desværre ikke på problemet. Intelligent vedligehold kan hjælpe, men i en situation med massive mængder nedbør og en del byer med vandløb gennem, så er der dømt oversvømmelser uanset oprensningens størrelse. Hvis oprensning hjalp ville der ikke være oversvømmelser i Ryå systemet i Nordjylland

 3. Hvordan kan argumenterne blive ved med at bølge frem og tilbage omkring dette tema ? Det er vel indlysende hvad der virker og hvad der ikke virker ?
  Jeg synes det er helt utroligt at mange uden fagindsigt udtaler sig om hvad der er rigtigt og forkert og hvad der skal til.
  Grødeskæring om vinteren når der er oversvømmelse eksempelvis … Der er INGEN grøde om vinteren i åerne – hvorfor er dette så i det hele taget et tema ?
  Lyt nu til de fagfolk der rent faktisk har nærstuderet og arbejdet med vandmiljø i mange år – de ved trods alt en del mere om hvad der virker og hvad der gør tingene værre.
  Hvorfor bliver det en kamp om os og dem – er vi som samfund virkelig ikke nået længere ?
  Når jeg ser politikere der tager på video-charme tur rundt ved Gudenåen og udtaler sig om hvad der skal til for at afhjælpe problemerne – hvor det kun er personlige vurderinger og holdninger – så virker det som en gang valgflæsk og det er vores natur alt alt for dyrebar til. Lad os finde de gode løsninger sammen – alt andet kan vi ikke være bekendt.

 4. Barend Herman Wagenvoort

  Det var maske en idee til at se hvordan andre lande som har meget lavet liggende jord og hvor byerne nærmest er bygget in Mose område holder styr på vandet. Så finder men hurtig ud af at hele forvaltningen af vand og vandløb skal tage ud af kommune og stat og diise skal over i et nyt orginisation som kun beskæftige sig med dette, fagligheden få så en meget større rolle. Til dem som har meget imod denne ide kom og besøg Holland

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen