Mishandling af Gudenåen saboterer store dele af Jylland

Mens en række kommuner afsætter millionbeløb til yderligere papirbunker af rapporter om vandløbsadministration, er det klart for almindelige mennesker, at vand løber nedad, og at vand af samme grund ikke kan løbe ud til havet, hvis der er blokeringer i vandløbene

Gudenåen 1

Af cand. agro. Poul Vejby-Sørensen, Bæredygtigt Landbrug

Vandløbsloven tilsiger (i § 27), at vandløb skal vedligeholdes ”således, at det enkelte vandløbs skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres”. Desuden stå der, at grødevæksten i vandløbene kan begrænses ved grødeskæring, opgravning og lignende eller ved biologiske metoder som etablering af skyggende vegetation på vandløbets bredder. Afskåret grøde skal optages, medmindre grøden ikke er til skade for vandløbet eller det vandområde, vandløbet udmunder i.

Fiflerier med vandløbsregulativer, hvor der er ændret på den tekniske karakteristik som f.eks. manningtal, ændrer ikke ved afvandingsforpligtelsen.

Ej heller naturfondes opkøb af vandløbsnære arealer med penge fra skattely kan overtrumfe afvandingsforpligtelsen.

Gudenåens opland er på 2650 km2, hvor forringet afvanding medfører milliardtab for landbrugets dyrkningsarealer og milliardskader på offentlige og private bygninger langs vandløbet. Alt sammen fordi vandløbsmyndighederne ikke efterlever lovgivningen, og fordi miljøministeriet i årevis har opmuntret kommunerne til at undlade vedligeholdelse af vandløbene for at skabe flere oversvømmelser.

Hvis miljøstyrelsen overhovedet beskæftiger sig med oversvømmelser, går anstrengelserne i reglen ud på at ”parkere” vand i landskabet, hvorved bufferkapaciteten forsvinder, grundvandstanden stiger, og det hele bliver værre og værre. Det er utroligt, at situationen får lov at udvikle sig.

Voldsomme vandstandsstigninger langs store dele af Gudenåsystemet får lov at ødelægge kulturværdier, biotoper og landbrugsjord i strid med lovgivningen!

Derfor er det på tide, at eksempelvis Randers Kommune tager sit ansvar alvorligt og får fjernet den prop ved Motorvejsbroen vest for Randers, som forhindrer vandets frie løb fra 2650 km2 af Jylland gennem Gudenåen til Randers Fjord.

(Indlægget har også været bragt som læserbrev i Midtjyllands Avis. Du kan se den version HER.

1 kommentar til “Mishandling af Gudenåen saboterer store dele af Jylland”

  1. Cadeau til Poul Vejby-Sørensen. Det er velkendt at dyrkede og drænede ådale synker og samtidig frigiver Co2.
    Derfor kræver det lidt mere end en almindelig radikaliseret og krænkelsesparat for at vende en selvforskyldt niveausænkning og Co2 udledning om til at være samfundets uretfærdige overgreb på hårdtarbejdende sagesløse borgere. Godt gået!

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.