Heller ikke indenfor antibiotika har den danske landmand noget at skamme sig over

Antibiotika-forbruget er faldende i Danmark – hvilket for længst har givet os positiv omtale udenfor landets grænser

Michael Nielsen 2

Rank ryggen, du danske landmand – også når snakken falder på antibiotika!

Dét må være konklusionen efter et debatmøde torsdag eftermiddag og aften, hvor foreningerne Verdens Bedste Fødevarer, Danske Fødevare- og Landbrugsjournalister samt Abildgaardkredsen i samarbejde med bl.a. dyrlæge-studerende inviterede indenfor hos Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet på Frederiksberg.

Danmarks forbrug helt i bund

”Kan antibiotikaresistens bekæmpes i landbruget?” lød mødets overskrift – og svaret til de omkring 100 fremmødte i auditoriet var, at landbruget for længst har indledt krigen mod resistens-faren.

Antibiotika-forbruget i Danmark er således faldende, uanset om man kigger på tallene over en kortere eller længere årrække. Og selv om MRSA-tilfældene generelt er i stigning, ligger Danmark ligeledes på dette område – sammen med de øvrige skandinaviske lande og Holland – helt i bund i de internationale statistikker. Det bekræftede både Anders Rhod Larsen fra Statens Serum Institut samt dyrlæge og chefkonsulent Jan Dahl, der arbejder med fødevaresikkerhed, veterinære forhold og risikoanalyse for Landbrug & Fødevarer, på torsdagens møde.

”Mange andre bakterier indebærer en langt større udfordring end MRSA”, lød det således fra Anders Rhod Larsen.

”Den største MRSA-forekomst herhjemme er i Københavns-området. Og det har intet med husdyr-MRSA at gøre”, tilføjede han.

De hurtige tv-indslags magt

Eksperten fra Statens Serum Institut forklarede, at journalister desværre ofte har større gennemslagskraft i offentligheden end videnskabsfolk – og at det derfor kan være svært at komme ud over rampen med budskabet om, at man altså ikke behøver at gå rundt og frygte eksempelvis MRSA-smitte:

“Nogle gange skal der ikke meget mere end et enkelt tv-spot til for at piske en stemning op – her har vi desværre knap så mange publikummer på vores hjemmeside”, sagde Anders Rhod Larsen – til stor morskab for auditoriets forsamling.

At ikke alle mennesker, som er døde med MRSA, nødvendigvis er døde af MRSA, er således tydeligvis heller ikke gået helt op for hverken medier eller menigmand.

Jan Dahl kunne supplere med oplysningen om, at ikke blot er det generelle antibiotikaforbrug i Danmark faldende – Danmark bruger i modsætning til mange andre lande slet ikke de såkaldte højrisiko-antibiotika.

Også Jette Kristiansen fra dyrlæge-grupperingen Abildgaardkredsen samt Dorthe Sandvang fra ingrediensvirksomheden Chr. Hansen bidrog på torsdagens møde til at nuancere antibiotika-debatten. Førstnævntes forskning har påvist, at mikrobiel resistens kan reserveres, mens sidstnævnte har været med til at udvikle potente bakteriekulturer, der kan sænke forbruget af antibiotika hos både dyr og mennesker.

Hvor antibiotika i den hjemlige andedams debat er blevet en af de sædvanlige – og altså åbenlyst ubegrundede – anklagepunkter rettet mod landbruget, har udlandet for længst fundet ud af, at danske landmænd tværtimod er foregangsmænd i forsøget på at nedbringe forbruget. Det fremgår bl.a. af denne nylige artikel i selveste New York Times. Her roses danskernes lave antibiotikaforbrug – og førnævnte ekspert Anders Rhod Larsen citeres i artiklen for bl.a. følgende udsagn:

”Danske landmænd er stolte af deres indsats, og de synes ikke, de har noget at skjule. Der er også en fælles ansvarsfølelse i forhold til, at vi skal løse problemet sammen!”

Input fra nordsjællandsk svineproducent

Et af landmands-eksemplerne i artiklen i New York Times, den nordsjællandske svineproducent Michael Nielsen, deltog ligeledes i debatten på Københavns Universitet torsdag aften. Han fortalte her om sine erfaringer med sænket antibiotikaforbrug – der i øvrigt også har foranlediget besøg hjemme på bedriften af kongres-politikere fra USA.

”Vi bruger selvfølgelig præparaterne på den rigtige måde, som anvist af dyrlægerne. Og generelt synes jeg, at danske landmænd kan være virkelig stolte af, hvordan vi gebærder os – også på det her område”, fortalte Michael Nielsen – der har 900 søer og årligt producerer 27.000 grise – og som alle dage har haft stor fokus på dyrevelfærd og hygiejne.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk (tekst) og Jens Sillesen, jsi@baeredygtigtlandbrug.dk (foto)

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen