Glyphosat alverdens steder! Kan det da virkelig passe?

Dette diskuterede en gruppe franske landmænd med hinanden tilbage i efteråret 2019. Derfor besluttede de sig for at få deres urin testet for spor af glyphosat - på to laboratorier

Glyphosat

Af Knud Bay-Smidt, gårdejer

Tissedage.

Hvis vi her i Danmark synes, debatten om pesticider og herunder særligt glyphosat til tider er useriøs, er dette intet i forhold til, hvordan det forløber i Frankrig.

Her findes der organisationer, hvis formål alene er at få forbudt glyphosat. De arrangerer såkaldte ”tissedage” rundt i Frankrig.

Alle, som er interesseret, kan så bidrage med en tår, og imod et beskedent beløb på 80-100 euro får de deres urin undersøgt for spor af glyphosat. Stort set alle resultaterne er positive. Prøverne bliver oftest analyseret hos det tyske laboratorium Biocheck-Leipzig.

Her anvendes den såkaldte ELISA-test. Testudstyret består af et relativt simpelt testkit – lidt á la lakmuspapir. Kittet tilbydes af firmaet Abraxiskit.com og kan købes på nettet.

Hadsk stemning

De mange positive testresultater, som florerer på de franske medier, har skabt en nærmest hadsk stemning overfor de landmand, som bruger glyphosat. Der er oprettet hjemmesider med såkaldte ”gule marker”. Her kan forbipasserende angive, med gps-position, hvor de har set en glyphosat-behandlet mark. Formålet er formentlig at udstille synderen og at få denne til at ændre adfærd – samt det helt overordnede, som er at få stoffet forbudt.

Med tiden opstod der en undren iblandt fagligt funderede eksperter, som betvivlede de mange positive resultater. Ligeledes blev analysemetoden betvivlet. Der var noget, som ikke stemte i forhold til de mere officielle forsøg, hvor der var mere styr på udtagningen af prøver samt valget af analysemetode.

Det fik de 11 franske landmænd fra Plabennec i Bretagne til at henvende sig til Labocea. Et lokalt offentlig laboratorium. De bad dem være garant for, at de kunne få deres urinprøver udtaget og testet på fagligt korrekt vis. Prøverne skulle alle deles i 2.

Alt udført af laboratoriets ansatte

Herefter blev prøverne hhv sendt til det tyske laboratorium Biocheck-Leipzig og til Labocea’s eget laboratorium.
Biocheck-Liepzig anvender den såkaldte ELISA-test, og Labocea anvender en noget mere avanceret kaldet LC/MS-MS  (på dansk væskekromatografi-massespektrometri).

Resultaterne taler deres eget klare sprog ! ELISA-testen viste positive resultater i alle prøverne, imens resultaterne udført med den mere  avancerede teknik LC/MS-MS alle var under detektionsgrænsen.

For år tilbage var der lignende overskrifter i de danske medier med fund af glyphosat i urin. Undersøgelserne var udført af Institut for Folkesundhedsvidenskab. Her er der i årene 2011 og 2016 udtaget urinprøver hos skolebørn, mødre og en gruppe politikere samt ”kendte” (deres egen angivelse).

Alle disse resultater var positive.

Prøverne er analyseret hos det tyske laboratorium Biocheck-Leipzig.

Abraxiskits-leverandøren af  ELISA-kittet pointerer på deres brugsanvisning, at såfremt prøverne er positive og skal anvendes formelt, bør de efterprøves med anden teknik.

Hvad med de danske undersøgelser?

Spørgsmålet melder sig så nu, om de danske resultater er lige så usikre som de franske .

Blev de danske prøver dobbelttjekket, eller beror det alene på en metode, som leverandøren af udstyret selv angiver som værende ikke valid!

Kan en fra Institut for Folkesundhedsvidenskab svare på det?

(Indlægget har også været bragt i Weekendavisen. Skribenten har sagt god for, at teksten gengives på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.